DM Arena

Arendalsuka 2023

Arendalsuka - debattmøte

Stemmer det at helsepersonell har mindre autonomi nå enn før?

Dato:

Torsdag 17. august

Tid:

09:00-10:00

Sted:

Clarion Hotel Tyholmen, sal AEr det mulig å øke omstillingstakten i helsetjenestene uten samtidig å øke kontrollen over de ansatte? 

Finnes det måter å ivareta forskrivningsautonomien og «verktøykassen», uten samtidig å få galopperende legemiddelpriser? 

Aldri før har nordmenn hatt bedre tilgang til helsepersonell og helsetjenester. Og aldri før har helsepersonell vært mer spesialiserte, hatt bedre tilgang til oppdaterte forskningsresultater, innovativ teknologi, og avanserte behandlinger – og mer å gjøre.

Behandlingsautonomi gir behandleren mulighet til å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient, i tråd med ambisjonene om persontilpasset medisin.

Men mangel på helsepersonell øker behovet for strengere styring. Behovet for kontroll over utgiftene har ført til en rekke tiltak som begrenser valg av legemiddelbehandling, og økt kontroll med forskrivning. Frykten for å miste flere offentlig ansatte til private arbeidsgivere, har gjort at flere tar til orde for å begrense private tilbyderes mulighet for å etablere seg, og å begrense helsepersonells mulighet til å kombinere arbeid i offentlig og privat sektor. 

Til Arendalsuka inviterer vi eksperter, politikere, organisasjonsrepresentanter og representanter fra privat og offentlig helsetjeneste til debatt om helsepersonells autonomi, ledet av Martin Gray og Hilde Bryhn

Truls Vasvik, Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
Truls Vasvik, Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen
Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen
Stig Arild Slørdahl, administrerende direktør, Helse Midt-Norge
Stig Arild Slørdahl, administrerende direktør, Helse Midt-Norge
Fra Helsekonferansen KS 2023 26.1.2023
Lill Sverresdatter Larsen, leder Norsk sykepleierforbund
Karita Bekkemellem, administrerende direktør, NHO Geneo
Karita Bekkemellem, administrerende direktør, NHO Geneo
Leif Rune Skymoen, administrerende direktør, LMI
Leif Rune Skymoen, administrerende direktør, LMI
Tone Wilhelmsen Trøen, leder av Helse- og omsorgskomiteen (H)
Tone Wilhelmsen Trøen, leder av Helse- og omsorgskomiteen (H)
Martin Gray og Hilde Bryhn.
Martin Gray og Hilde Bryhn.
Powered by Labrador CMS