DM Arena - Kreftkonferansen 2022

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

10:00-10:05: Velkommen

 • Siri Gulliksen Tømmerbakke, redaktør i Dagens Medisin

10:05-10:20: Om ny nasjonal kreftplan og planer for kreft-feltet fremover

 • v/helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

10:20-10:55: Panelsamtale om ny kreftplan: Hvordan får vi til desentralisering?

Fra Hurdalsplattformen: «Lage en ny nasjonal kreftplan som blant annet setter ambisjoner for å desentralisere deler av kreftbehandlingen, for kapasitet til å utføre gentesting tidligere i behandlingsforløpet og for å styrke ettervernet.»

 • Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister
 • Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen
 • Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord RHF
 • Ellinor Haukland, overlege ved Nordlandssykehuset
 • Ståle Sagabråten, fastlege i Hallingdal og leder for Legeforeningens fagstyre
 • Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør i KS
 • Daniel Heinrich, leder i Norsk onkologisk forening

10:55-11:10: Ny strategi for persontilpasset medisin

 • Gloria Traina, rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet

11:10-11:25: Diagnostikk innen persontilpasset medisin: Hvilke pasienter skal testes og hva er status for tilbudet nå?

 • Hege Russnes, patolog ved Oslo universitetssykehus HF og leder av det nasjonale kompetansenettverket innen persontilpasset medisin
 • Daniel Heinrich, leder i Norsk onkologisk forening

11:25-11:45: IMPRESS fyller ett år: Hvordan har det gått?

 • Åslaug Helland, prosjektleder for IMPRESS-studien

11:45-12:30: Pause, mingling og noe å bite i

12:30-12:35: Velkommen tilbake

 • Julie Kalveland, nyhetsleder i Dagens Medisin

12:35-12:50: Presentasjon av ny INSPIRE-rapport

 • Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret

12:50-13:15: Diskusjon om funn i rapport

 • Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen
 • Bjørn Naume, overlege ved Oslo universitetssykehus HF
 • Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret
 • Hans Petter Eikesdal, avd.dir ved Haukeland universitetssjukehus 
 • Sunil Xavier Raj, seksjonsoverlege ved St. Olavs Hospital ( deltar digitalt ) 

13:15-13:55: Slik er det å være kreftpasient i dag

 • Anita Eik Roald, kreftpasient
 • Richard Birkeland Tøndel, kreftpasient
   
 • Moderator: Gyri Andvik Johnsen fra Kreftkompasset

13:55-14:00: Takk for i dag

Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsevesenet, organisasjoner og offentlig ansatte.

Er du kommersiell aktør må du delta som sponsor. Du får da tilgang til å delta fysisk på arrangementet.

Digital deltakelse er åpent for alle.


Vil du være sponsor, ta kontakt med hilde.leitring@dagensmedisin.no

Powered by Labrador CMS