DM Arena Arendalsuka: Blåreseptordningen - ett år etter

Årets seminar om blåreseptordningen vil bestå av tre ulike debatter:

Debatt 1 – Refusjonsvilkår for nye migrenelegemidler (CGRP-hemmere)

Panel:

 • Hege Edvardsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI)
 • Einar Andreassen, fungerende områdedirektør, Legemiddelverket (SLV)
 • Anne Hege Aamodt, nevrolog ved Oslo universitetsssykehus (OUS)
 • Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt og medlem i Helse- og omsorgskomiteen


Debatt 2 – Anbud på blåreseptlegemidler

Panel:

 • Veronika Barrabes, daglig leder i Novartis Norge og styreleder i LMI
 • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Einar Andreassen, fungerende områdedirektør i Legemiddelverket (SLV)
 • Nicolai Bjørnæs, avdelingsleder for anskaffelser i Sykehusinnkjøps divisjon for legemidler


Debatt 3 – Hvordan ser fremtiden ut for blåreseptordningen?

Panel:

 • Anne Karin Rime, president i Legeforeningen
 • Cecillie Myrseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem i Helse- og omsorgskomiteen
 • Einar Andreassen, fungerende områdedirektør, Legemiddelverket (SLV) 
 • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Powered by Labrador CMS