Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Se opptak av møtet her:

Forekomst av brystkreft og forebygging av brystkreftdød

Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret

Solveig Hofvind, leder for det nasjonale Mammografiprogrammet

Diagnostikk – hvor er vi dag og hvor vil vi være i morgen?

Hege Russnes, patolog ved OUS og leder av det nasjonale kompetansenettverket innen persontilpasset medisin

Bruker kunstig intelligens for å diagnostisere brystkreft 

Johan Hartman, professor i patologi, Karolinska Institutet

Behandling - Hvordan skal vi få tilgang til de medisinene og behandlingsmetodene vi mener er best for våre pasienter?

Bjørn Naume, overlege OUS og professor UiO

Rekonstruksjon av bryst – fortsatt variasjoner, men vi er på rett vei

Helle Skjerven, bryst- og endokrinkirurg i Vestre Viken og Sykehuset Vestfold

Det internasjonale perspektivet 

Bente Mikkelsen, WHO-direktør for ikke-smittsomme sykdommer

Debatt: Alkohol og brystkreft – hva nå?

Alkohol er en av de største risikoene for brystkreft, ifølge WHO. Bør avgiftene økes? Skal alkoholholdig drikke utstyres med en advarsel, som sigaretter og snus?

Kaveh Rashidi, fastlege og forfatter

Bente Mikkelsen, WHO-direktør for ikke-smittsomme sykdommer.

Ingeborg Rossow, seniorforsker/PhD, Avdeling Rusmidler og tobakk i Folkehelseinstituttet

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen

Bjørn Naume, overlege OUS og professor UiO

Powered by Labrador CMS