DM Pharma: Bærekraftig pharma

Representanter fra flere ulike legemiddelselskap vil fortelle om hvordan deres selskap jobber med bærekraft, både med et nasjonalt og internasjonalt perspektiv:

08:15 - 09:00: Registrering og servering av frokost

09:00 - 09:05: Velkommen v/Lars Brock Nilsen, journalist i Dagens Medisin

09:05 - 09:20: André Bregård, daglig leder i Novo Nordisk kommer for å fortelle om selskapets miljøstrategi, «Circular for Zero», og vil  blant annet ta for seg selskapets tanker og perspektiver rundt ren produksjon og transport av et av selskapets viktigste produkter.
09:20 - 09:35: Morten Tangnes
, daglig leder i Biogen Norge, forteller om selskapets satsing på bærekraft innen klima, helse og likestilling, og hvordan de ansatte i Norge gjør sin innsats lokalt.
09:35 - 09:50: Line Walen, samfunnskontakt i AstraZeneca Norge, vil fortelle om hvordan selskapet arbeider med å gjøre helsehjelp tilgjengelig verden over, firmaets fokus på miljøvern, etikk og transparens, og hvordan de arbeider med dette i praksis.

09:50 - 10:05: Frode Nakkim, kommunikasjonssjef i Bayer Norge, vil under møtet blant annet ta for seg selskapets tre «100-millioners mål» for lav- og mellominntektsland, samt fortelle om lokale bærekraftstiltak.

10:05 - 10:30: Paneldiskusjon med mulighet for spørsmål fra sal. 

Powered by Labrador CMS