DM Digitalt: Se reprisen

Webinar med eksperter fra Norge, Sverige og Danmark

Tema: Hematologi - ITP

Se reprisen av vårt digitale fagseminar om den sjeldne blodsykdommen, ITP.

ITP

Sykdommen er såkalt autoimmun - det vil si at den syke har dannet antistoffer mot sin egen kropp, i dette tilfellet mot sine egne blodplater. 

Antistoffene binder seg til overflaten av blodplatene og fører til at de ødelegges raskere enn normalt. Antistoffene kan også føre til nedsatt produksjon av blodplater i beinmargen. 

Summen av dette kan bli at antallet blodplater blir lavere enn det som er normalt.

Kilde: Norsk Helseinformatikk

På dette webinaret presenterer våre norske, svenske og danske eksperter blant annet fra de nye skandinaviske retningslinjene. Du får også en generell introduksjon til hva ITP er, og en pekepinn på fremtidige behandlinger og udekkede behov. 

På slutten blir det en panelsamtale med alle ekspertene hvor de diskuterer spørsmål som har blitt sendt inn underveis.

Målgruppen for dette webinaret er hematologer og helsepersonell i henhold til denne definisjonen fra Statens Legemiddelverk

Møteleder og foredragsholder:

Waleed Ghanima, spesialist i indremedisin og blodsykdommer, forskningssjef og overlege, Sykehuset Østfold Kalnes og professor ved Avdeling for blodsykdommer, Universitetet i Oslo.

Foredragsholdere: 

Galina Tsykunova, overlege, seksjon for blodsykdommer, Medisinsk klinikk, Haukeland Universitetssykehus og PhD stipendiat, Sykehuset Østfold Kalnes

Cecilia Karlstrøm, med dr, specialistläkare, ME Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Henrik Frederiksen, ph.d., klinisk professor, Klinisk Institut, forskningsenheden for hæmatologi, Odense Universitetshospital

---

Q&A:

Q: How can treatment with TPO combined with steroids continue for many years when you know there is a significant risk of developing osteoporosis?

A: No we do not recommend this combination any more. We rarely combine TPO and steroids these days given the presence of many alternative options.

Q: With new published data, will steroids be used less due to side effects in the future?

A:  Possibly yes. We are trying to induce early remission with newer treatments.

Q: To what extent do you use genetic screening for diagnosis of ITP today?


A:  Only when we suspect hereditary thrombocytopeniaQ: We are in the flu and Covid season- can vaccination increase the risk for ITP?

A: Many vaccines might trigger ITP. Covid vaccine is one of them. But very minor risk.

Q: The international guidelines recommend that steroids are limited to 6-8 weeks, are these recommendations followed in the Scandinavian countries?

A: Yes, to great extent


  

Q: How to follow up side effects with TPO, what to look for?

A:  Ask the patients about side effects during the visits and take necessary blood tests.


  

Q: What are the main differences between the TPO-Ra’s?

A: Eltorombopag and avatrombopag er oral agents while romoplostim is sc. Eltrombopag but not avatrombopag is associated with some dietary restrictions particularly dairy product and cations which should be avoided 2 and 4 hours before and after the tablet. Eltrombopag may lead to elevation of transaminases in about 10% but not avatrombopag.

  

Agenda:   

 • ITP: What causes the disease and how to diagnose it?
 • - Waleed Ghanima, spesialist i indremedisin og blodsykdommer, forskningssjef og overlege, Sykehuset Østfold Kalnes og professor ved Avdeling for blodsykdommer, Universitetet i Oslo.

 • Management of ITP - guidelines and practice 
 • - Galina Tsykunova, overlege, seksjon for blodsykdommer, Medisinsk klinikk, Haukeland Universitetssykehus og PhD stipendiat, Sykehuset Østfold Kalnes

 • Quality of life between research and management
 •  - Henrik Frederiksen, ph.d., klinisk professor, Klinisk Institut, forskningsenheden for hæmatologi, Odense Universitetshospital

 • Preventing bleeding and risk of thrombosis - a management dilemma
 • - Cecilia Karlström, med dr, specialistläkare, ME Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • ITP a look into the future 
 • - Waleed Ghanima, spesialist i indremedisin og blodsykdommer, forskningssjef og overlege, Sykehuset Østfold Kalnes og professor ved Avdeling for blodsykdommer, Universitetet i Oslo.

  • Q&A and panel discussion.


Waleed Ghanima
Galina Tsykunova
Cecilia Karlström,
Henrik Frederiksen
Powered by Labrador CMS