Informasjon

Tjeneste:

Overlege / spesialist

Arbeidsgiver:

Sørlandet sykehus HF

Sted:

Kristiansand S, Arendal

Land:

Norge

Søknadsfrist:

2023-03-01


KLIKK HER FOR Å SØKE

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i Agder. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, 3 poliklinikker, 1 ambulant enhet og 1 forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord.

Vi har ledig 100% fast stilling for spesialist i rus- og avhengighetsmedisin ved LAR (legemiddelassistert rehabilitering) i Agder.

LAR sørger for tjenester til befolkningen i hele Agder. Enheten har ca. 20 årsverk, og behandlerteamet består av legespesialister, psykologspesialister, leger i spesialisering og ansatte med høyskoleutdanning. Enheten har team i Arendal og i Kristiansand.

LAR-behandling er substitusjonsbehandling av opioidavhengige, der rehabilitering er en viktig del av behandlingen. Behandlingen skjer poliklinisk i samarbeid med fastlege, helse- og sosialtjeneste. Vår behandlingstilnærming er tverrfaglig med samtidig fokus på pasientens ressurser og utfordringer.LAR er et viktig fagområde, som i tillegg til å heve livskvaliteten for den enkelte pasient også bidrar til å forebygge overdoser og dødsfall.

Rusmedisin er et fag i utvikling. ARA er en fremoverlent avdeling som har spennende forskning utgående fra Seraf/UiO og BAR (Bergen Addiction Research) hvor vi deltar i studier. Vi ønsker å være ledende innen rusbehandling nasjonalt og tilbyr vår befolkning ulike behandlingsmetoder av høy kvalitet.

Les mer om Sørlandet her og våre to flotte byer Kristiansand her og Arendal her.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter som innlemmes i LAR, jf. nasjonale pasientforløp, i samarbeid med tverrfaglig team (TSB).
 • Arbeide i tråd med nasjonale føringer og lovverk.
 • Selvstendig klinisk arbeid som ansvarlig behandler i samarbeid med tverrfaglig team.
 • Samhandling, råd og veiledning med samarbeidspartnere.
 • Veiledning av personal, herunder LIS veiledning.
 • LAR er medisinsk rettet og hovedtyngden av arbeidet for lege vil være vurdering av medikamentelle tiltak.
 • Hovedbasen vil være i Kristiansand, men det må påberegnes arbeid i Arendal ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, evt. annen relevant spesialitet. Hvis ønskelig kan det legges til rette for spesialiseringsløp innen rus- og avhengighetsmedisin.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt, tilsvarende nivå B2. Evt. nordisk språk.
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk arbeid innen fagfeltet.
 • Ønskelig med kjennskap til IT-systemet DIPS.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

Du må være en engasjert overlege som har interesse for rusfaget, og som ønsker å utvikle faget sammen med oss til beste for pasientene. Du må være strukturert, ansvarsfull og være opptatt av kvalitet, dialog og samarbeid ekstern og intern.

Vi tilbyr

 • Deltakelse i nasjonalt og spennende nettverk på TSB nivå, også i eget nettverk for LAR leger.
 • Egne legemøter i avdelingen. Vi har en legegruppe med bakgrunn fra forskjellige fagfelt. Flere av legene våre har dobbeltspesialiteter.
 • Vi har et godt samarbeid på tvers av avdelinger, kommuner og frivillige organisasjoner.
 • Spennende og varierte oppgaver. Vi jobber ofte i skjæringspunktet mellom rus/psykiatri/somatikk.
 • ARA har egen forsknings enhet og det er mulighet for å kombinere klinisk arbeid med forskning.
 • Pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst.
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale.
 • Lønn etter avtale.
 • tid ingen vaktbelastning.
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4584670047

Bispegra 50, 4632 Kristiansand S, Norge

Sykehusveien 74838 Arendal, Norge

Kontaktinformasjon

Elin Sørsvann

Enhetsleder

950 53 797

Terje Houeland

Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin

950 12 601

Rita Rosfjord

Rådgiver

38 13 26 10

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

Trygghet når du trenger det mest

Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS