Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Samarbeid i sykehus

Samarbeid i sykehus


Program:

16.00-16.05: Velkommen, ved Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

16.05-16.30: Fremleggelse av ny undersøkelse om sykehuslegers arbeidssituasjon (last ned)

Arnt Olaf Storeng, organisasjonspsykolog og managing consultant, og Vetle Høivang, seniorkonsultent og master i organisasjonspsykologi, begge i Rambøl managing consulting

16.30-16.50: Presentasjon av resultatene fra undersøkelsen ForBedring 2018 ved OUS

Lars Erik Kjekshus, fagleder for ledelse, og Morten Meyer, HR-direktør, begge ved OUS

16.50-17.05: Kommentarer til de to undersøkelsene (last ned)

Jon Magnussen, professor i helseøkonomi ved NTNU

17.05-18.00: Paneldebatt: Hva nå for samarbeidet mellom ansatte og ledere i sykehus?

Carl-Erik Grimstad (V), medlem av helse-og omsorgskomiteen på Stortinget

Kjersti Toppe (Sp), medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

Bjørn Erikstein, adm. dir. ved Oslo Universitetssykehus (OUS)

Marit Hermansen, president i Legeforeningen

Eli Gunhild By, forbundsleder i Sykepleierforbundet

Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus

Informasjon

 • Når:
  23 mai 2018
 • Plass:
  Ullevål sykehus, 06 Midtblokken, Store Auditorium
 • Adresse:
  Kirkeveien 166, 0450 Oslo

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!