Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Samarbeid i sykehus

Samarbeid i sykehus


Program:

16.00-16.05: Velkommen, ved Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

16.05-16.30: Fremleggelse av ny undersøkelse om sykehuslegers arbeidssituasjon (last ned)

Arnt Olaf Storeng, organisasjonspsykolog og managing consultant, og Vetle Høivang, seniorkonsultent og master i organisasjonspsykologi, begge i Rambøl managing consulting

16.30-16.50: Presentasjon av resultatene fra undersøkelsen ForBedring 2018 ved OUS

Lars Erik Kjekshus, fagleder for ledelse, og Morten Meyer, HR-direktør, begge ved OUS

16.50-17.05: Kommentarer til de to undersøkelsene (last ned)

Jon Magnussen, professor i helseøkonomi ved NTNU

17.05-18.00: Paneldebatt: Hva nå for samarbeidet mellom ansatte og ledere i sykehus?

Carl-Erik Grimstad (V), medlem av helse-og omsorgskomiteen på Stortinget

Kjersti Toppe (Sp), medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

Bjørn Erikstein, adm. dir. ved Oslo Universitetssykehus (OUS)

Marit Hermansen, president i Legeforeningen

Eli Gunhild By, forbundsleder i Sykepleierforbundet

Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus

Informasjon

 • Når:
  23 mai 2018
 • Plass:
  Ullevål sykehus, 06 Midtblokken, Store Auditorium
 • Adresse:
  Kirkeveien 166, 0450 Oslo

Nyheter fra startsiden

Behandling med blodfortynnende legemidler

Tre spørsmål kan forutsi blødningsfaren

VIL ENDRE OPPTAKSKRITERIENE TIL MEDISINSTUDIET

UiO vil teste medisinstudenter for «egnethet»16

NORSK STUDIE BLANT HJEMMEHJELP-MOTTAKERE

Dette er hovedgrunnene til innleggelse av eldre

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!