Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
tirsdag 21. mai 2019

Revma, Derma & Gastro

Mal-DMarena_450.jpg

Når

21. mai 2019 Kl. 16.00 - 16.00
Registrering fra 00.00

Hvor

Diakonhjemmet Sykehus, DBL-bygget
Diakonveien 12, 0370 OSLO

Program

Dagens Medisin samler fagmiljøene innen revmatologi, dermatologi og gastroenterologi til et Arena-møte på Diakonhjemmet:

Hovedtemaene på møtet er medisinske nyheter innen de tre medisinske feltene – kombinert med legemiddelpolitiske problemstillinger som anskaffelser, anbud, biotilsvarende legemidler, Nye metoder, debatten om likeverdige legemidler og andre, tilhørende problemstillinger.  

 

PROGRAM:

16.00-16.05: Velkommen, ved Markus Moe, ansvarlig redaktør i Dagens Medisin

16.05-16.25:  TNF/BiO og revmatologiske utfordringer

Tore Kvien, avdelingssjef på Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet, og UiO-profesor 

LAST NED PRESENTASJON

16.25-16.45: TNF/BiO og gastroenterologiske utfordringer

Jørgen Jahnsen, overlege ved Gastromedisinsk avdeling på Ahus, og UiO-professor

LAST NED PRESENTASJON

16.45-17.05: TNF/BiO og dermatologiske utfordringer

Øystein Sandanger, lege ved seksjon for hudsykdommer og forsker ved Institutt for indremedisinsk forskning, OUS

LAST NED PRESENTASJON

17.05-17.25: PAUSE

 

17.25-17.45: Biotilsvarende legemidler – fortid, nåtid og fremtid

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør, Legemiddelverket

LAST NED PRESENTASJON 

17.45-18.05: Anskaffelser på TNF/Bio-området: Legemiddelindustriens synspunkter

Line Walen, seniorrådgiver, Legemiddelindustrien (LMI)

LAST NED PRESENTASJON 

18.05-18.25: Legemiddelanskaffelser og resultater: Hva er veien videre?

Pål Rydstrøm, seniorrådgiver, Legemiddelinnkjøp (LIS)

LAST NED PRESENTASJON

18.30-19.30: DEBATT: Hva nå for behandling av revmatiske, dermatologiske og gastroenterologiske sykdommer i Norge?

Sveinung Stensland (H), helsepolitisk talsperson

Kjersti Toppe (Sp), helsepolitisk talsperson

Michael Vester, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF

Tore Kvien, avdelingssjef på Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet, og UiO-profesor 

Line Walen, seniorrådgiver, Legemiddelindustrien (LMI)

Arne Schatten, generalsekretær i Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

 

Sponsorer