Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

onsdag 24. oktober 2018

Post ECTRIMS og fremtidens MS-behandling

Når

24. oktober 2018 Kl. 15.00 - 18.15
Registrering fra 00.00

Hvor

Thon Hotel Vika Atrium,
Munkedamsveien 45

Program

Dette DM Arena-møtet er, på grunn av begrenset plass, lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor. Møtet er beregnet på helsepersonell og de som jobber innenfor helsevesenet.

PROGRAM:
15.00 – 15.05     Velkommen, v. Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

15:05 – 15:25     Post ECTRIMS: Det siste fra ECTRIMS om primær progressiv multippel sklerose og stamcelletransplantasjon (last ned)

Lars Bø, UiB-professor og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for MS, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
 
15:25 – 15: 45 Post ECTRIMS: Tidlig aktiv behandling? – det siste om attakkpreget MS (last ned)

Elisabeth Gulowsen Celius, UiO-professor og overlege ved nevrologisk avdeling, OUS Ullevål

15: 45 – 16:05 Post ECTRIMS: Reviderte retningslinjer i lys av ECTRIMS (last ned)

Kjell-Morten Myhr, UiB-professor og overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

16:05 – 16:25  Post ECTRIMS: Årsakssammenhengen ved MS – hvordan påvirker legemidler sykdomsprosessen (last ned)

Trygve Holmøy, UiO-professor og leder for MS-seksjonen ved Nevroklinikken på Akershus universitetssykehus (Ahus)

Pause 16:25 – 16:45

16: 45 – 16: 55 Oppdatering av arbeidet med fullstendige metodevurderingen for MS-behandling inkludert rituximab (last ned)

Seniorforsker Torunn Elisabeth Tjelle i Folkehelseinstituttet


16:55 – 17:15 Oppspill til debatt: Off label-behandling av MS –  fra observasjonsstudier til randomiserte fase 3-studier (last ned)
 
Anders Svenningsson, professor i nevrologi ved Karolinska Institutet, Danderyd Hospital

17.15-17.30 Oppspill til debatt: Why do we need to innovate in MS? (last ned)

Rajji Mehdwan, general manager Roche Norge

 

17:30 – 18:15 Debatt: Utfordring ved valg av MS-behandlinger: Rammevilkår, nye behandlinger, dokumentasjon og økonomiske avveininger

Elisabeth Gulowsen Celius, UiO-professor og overlege ved nevrologisk avdeling, OUS Ullevål

Kjell-Morten Myhr, UiB-professor og overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Audun Hågå, direktør i Statens Legemiddelverk (SLV)
 
Sveinung Stensland (H), medlem av helse- og omsorgskomiteen, Stortinget

Kjersti Toppe (Sp), medlem av helse- og omsorgskomiteen, Stortinget

Jan Frich, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst, UiO-professor og spesialist i nevrologi.

Line Walen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI)

Sponsorer:

Novartis MerckSerono Roche biogenSanofi-Genzyme