Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Legemiddelendringene

DM Arena Legemiddelendringene 2018


1. januar 2018 trer en rekke endringer på legemiddelområdet i kraft.

Dette er tiltak som ble varslet i Legemiddelmeldingen og Prioriteringsmeldingen, og som nå implementeres gjennom statsbudsjett for 2018.

 • Alle legemidler, uansett finansiering, skal fra 1. januar metodevurderes.
 • Som følge av prinsippet om at finansieringsansvaret skal følge behandleransvaret, overføres legemidler mot hiv, hepatitt B og C, mastocytose og alvorlig astma fra folketrygdfinansiering til sykehusfinansiering.
 • Bidragsordningen for legemidler på hvit resept avvikles gradvis. Fra nyttår skal ingen nye pasienter inn i ordningen, men støtten videreføres inntil videre for pasienter som har fått bidrag tidligere.
 • Bagatellgrensen økes fra 25 millioner til 100 millioner kroner, og omdøpes til «fullmaktgrense». Alle legemidler som antas å koste myndighetene mindre enn 100 millioner kroner det femte året etter lansering, metodevurderes         umiddelbart snarere enn å behandles av Stortinget.
 • Som følge av disse endringene får Statens legemiddelverk (SLV) seks millioner kroner ekstra til metodevurderinger. I tillegg får SLV to millioner kroner til prisforhandlinger om dyre blåreseptmedisiner.


Program:

15.00-15.05: Velkommen, ved Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

15.05-15.15: Regjeringens legemiddelpolitikk
Maria Jahrmann Bjerke (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet


15.15-15.30: Endringer av finansieringsordningene for legemidler: Hva blir konsekvensene? (last ned)
Erik Hviding, avdelingsdirektør, divisjon helseøkonomi og finansiering, Helsedirektoratet


15.30-15.45: Metodevurderinger av alle legemidler - hva betyr det? (last ned)
Elisabeth Bryn, enhetsleder, enhet for legemiddeltilgang, Legemiddelverket


15.45-16.00: Endringene på legemiddelområdet: Hvordan påvirkes sykehusene? (last ned)
Per Engstrand, fagdirektør, Sørlandet Sykehus HF


16.00-16.15: PAUSE


16.15-16.30: Sett fra klinikken: Vil små pasientgrupper rammes? (last ned)
Terje Rootwelt, klinikksjef ved Barneklinikken på Rikshospitalet


16.30-16.45: Vil pasientene påvirkes av den nye legemiddelpolitikken?
Arnfinn Aarnes, fagpolitisk rådgiver, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

16.45-18.00: DEBATT: Hva blir konsekvensene av legemiddelomleggingen?
Maria Jahrmann Bjerke (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
Anders Mohn Frafjord, direktør på Diakonhjemmet Sykehus
Karita Bekkemellem, adm. direktør i Legemiddelindustrien (LMI)
Audun Hågå, direktør i Legemiddelverket
Arvid Heiberg, overlege/professor (em.), avdeling for med. genetikk, OUS
Sean Wallace, overlege ved Barneavdeling for nevrofag, Rikshospitalet


 


Sponsorer:

Sanofi

Shire

Informasjon

 • Når:
  11 januar 2018
 • Plass:
  Rikshospitalet, Store auditorium
 • Adresse:
  Sognsvannsveien 20

Nyheter fra startsiden

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Slik sikret Danmark full åpenhet om industripengene

Bilde av Joachim Henriksen

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Samarbeider kun med åpne leger

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Søk i utbetalingene fra legemiddelindustrien

Oslo universitetssykehus

Går av som HR-direktør ved OUS

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!