Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
onsdag 18. april 2018

Kreftkonferansen

Når

18. april 2018 Kl. 13.00 - 18.00
Registrering fra 00.00

Hvor

Radiumhospitalet
Ullernchausseen 70

Program

Dette DM Arena-møtet er, på grunn av begrenset plass, lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor. Møtet er beregnet på helsepersonell og de som jobber innenfor helsevesenet.

Møtet avholdes på Radiumhospitalet, Forskningsbygget, store auditorum. NB! Vær oppmerksom på ny tid: 12.00-16.30 med registrering fra kl.11.30

Kreftkonferansen er blitt Dagens Medisins årlige statusmøte på kreftfeltet i Norge. Temaer vi ønsker å belyse i år er:

 • Organisering, pakkeforløp og pasientinvolvering - hva er neste skritt?
 • Kliniske studier, bedre data, mer presis behandlig og gode beslutninger - hvordan kommer vi dit?

12.00-12.05: Velkommen, Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

12.05-12.25: Pakkeforløpene for kreft – status og veien videre (last ned)

Johan Torgersen, divisjonsdirektør for kvalitet og forløp, Helsedirektoratet

12.25-12.40: Hvordan ivaretar kommunene pasienter med kreft? (last ned)

Wenche P. Dehli, helse - og sosialdirektør i Kristiansand kommune

12.40-13.10: DEBATT: Hvem tar det helhetlige ansvaret for pasienten?

Johan Torgersen, divisjonsdirektør for kvalitet og forløp,  Helsedirektoratet

Torgeir Hoff Skavøy, styremedlem Allmenneforeningen og fastlege ved Bønes Legesenter

Wenche P. Dehli, helse - og sosialdirektør i Kristiansand kommune

Stein Sundstrøm, overlege St. Olavs hospital og leder av Norsk onkologisk forening (NOF)

Ole Alexander Opdalshei, ass. generalsekretør i Kreftforeningen

13.10-13.30: PAUSE

13.30-13.50: Kliniske studier – grunnlaget for all moderne medisin (last ned)

Odd Terje Brustugun, overlege Drammen Sykehus og leder av Norsk lungekreftgruppe

13.50-14.10: Persontilpasset medisin og genomsekvesering: Hva er industriens bidrag? (last ned)

Rajji Mehdwan, administrerende direktør, Roche Norge (engelsk presentasjon)

14.10-14.30: Fire år med Beslutningsforum - vil systemet overleve? (last ned)

Lars Vorland, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Nord

14.30-14.40: Tema TBA

14.40-14.50: PAUSE

14.50-15.10 Rådgivning om behandlingsalternativer ved alvorlig livsforkortende sykdom - ny norsk ordning (last ned)

Halfdan Sørbye, nyoppnevnt leder for ekspertpanelet, UiB-professor og overlege ved Haukeland Universitetsjukehus

15.10-15.25: Fastleger og kreftbehandling: Resultater fra Trønderopprørets undersøkelse (last ned)

Tor Magne Johnsen, NTNU-lektor, fastlege og leder av Trønderopprøret

15.25-15.35: Regjeringens kreftstrategi 2018-2022

Bent Høie (H), helseminister

 

15.35-16.30: DEBATT: Hvordan når vi målene i den nye kreftstrategien?

Bent Høie (H), helseminister

Ingvild Kjerkol (Ap), medlem av helse- og omsorgskomiteen

Lars Vorland, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Nord

Andreas Stensvold, avdelingssjef kreftavdelingen, Sykehuset i Østfold

Sigbjørn Smeland, leder av kreftklinikken, Oslo universitetssykehus

Sissel Andresen, country manager i Pfizer og styremedlem i LMI

Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen

 

Sponsorer:

RocheAmgenMSD BMS Novartis Oncology Pfizer OncologyMerckSerono Abbvieastellas

celgene