Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
torsdag 1. mars 2018

Helsenæringen - hva kan Norge lære av Canada?

Når

1. mars 2018 Kl. 15.00 - 18.00
Registrering fra 00.00

Hvor

Forskningsparken
Gaustadalléen 21, 0349

Program

En stor norsk delegasjon, med helse- og omorgsministeren i spissen, var nylig på en ukes lang tur til Canada og USA for å lære om innovasjon.

Bakteppet er en stortingsmelding om helsenæringen, som regjeringen vil legge frem i 2019.

Her jobber Næringsdepartementet tett sammen med Helsedepartementet, og reisen ble brukt til å hente kunnskap og inspirasjon. 

Toronto er en meteropol for nyskapning innen helse - en betydelig kraft for samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og akademia.

På helseområdet betyr det blant annet at man integrerer innovasjon på sykehusene, og at testing og studier er en del av pasientbehandlingen.

Dagens Medisin hadde to reportere med til Canada. På fagmøtet får man se og høre hva den norske delegasjonen opplevde på innovasjonssentre, testlaboratorier og en rekke helseinstitusjoner. Du vil få ny innsikt og oppleve gode diskusjoner om hvordan helse skal bli den nye oljen i Norge!

Program:

15.00-15.15: Velkommen, ved Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

15.15-15.30: Stortingsmeldingen om helsenæringen (last ned)
Magnus Thue (H), statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet

15.30-15.45: Innovasjoner i samspill mellom sykehus, universitet og næringsliv (last ned)
Stig Slørdahl, adm.dir i Helse Midt-Norge RHF

15.45-16.00: Innovasjon på Sunnaas, en integrert del av virksomheten (last ned)
Sveinung Tornås, innovasjonsdirektør Sunaas Sykehus

16.00-16.20: PAUSE

16.20-16.35: Slik kan ny teknologi endre pasientbehandlingen (last ned)
Erik Fosse, leder av Intervensjonssenteret ved OUS

16.35-18.00: DEBATT: Bør Norge ta innovasjoner og nye produkter raskere i bruk?

Oppspill til debatt: Kathrine Myhre, daglig leder i Norway Health Tech (last ned)

Anne Grethe Erlandsen (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Ruth Grung (Ap), medlem av næringskomiteen
Just Ebbesen, adm. direktør Sykehuset Østfold
Stig Slørdahl, adm.dir i Helse Midt-Norge RHF
Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør, divisjon for innovasjon, Forskningsrådet
Kjetil Istad, direktør i Sykehusinnkjøp HF