Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

onsdag 4. april 2018

Helsedata - på tide å forløse potensialet?

Når

4. april 2018 Kl. 15.30 - 18.30
Registrering fra 00.00

Hvor

Diakonhjemmet Sykehus, DBL-bygget
Diakonveien 12

Program

Status, muligheter og utfordringer for helsedata i Norge (last ned)
Christine Bergland, direktør i Ehelsedirektoratet

Helsedata i et økosystem for digital og troverdig kunnskap i helsetjenesten: Er det mulig? (last ned)
Per Olav Vandvik, professor, HELSAM-UiO

Kan vi skape arbeidsplasser av norske helsedata? (last ned)
Erland Skogli, partner i Menon Economics

Helsedata - gull eller gråstein? (last ned)
Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret

Helsedatautvalgets arbeid og veien videre (last ned)
Marta Ebbing, fagdirektør helseregistre, FHI, og leder av Helsedata-utvalget

DEBATT: Er tiden inne for handling?
Med bl.a;

Maria Jahrmann Bjerke (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Christine Bergland, direktør i Ehelsedirektoratet

Jan Frich, medisinsk fagdirektør i Helse Sør-Øst

Ingeborg Borgheim, Head of Nordics & Baltics, Takeda

Christian Jonasson, seniorforsker ved HUNT Forskningssenter og K.G. Jebsen senter for genetisk epidemiologi
Sponsorer:

Novartis Abbvie Pfizer Logo for Takeda