Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
tirsdag 7. mai 2019

Folkehelse, forebygging & fedme

Folkehelse---Mal-DMarena_450.gif

Når

7. mai 2019 Kl. 15.00 - 18.30
Registrering fra 00.00

Hvor

Kreftforeningen, Vitensenteeret
Kongens gate 6

Program

Dette møtet er beregnet på helsepersonell og de som jobber i helsevesenet.

 

Program:

15.00-15.10: Velkommen, ved Markus Moe, ansvarlig redaktør i Dagens Medisin

15.10-15.35: Presentasjon av Folkehelsemeldingen

Anne Bramo (Frp) statssekretær i HOD

15.35-15.55: «Neste generasjon forebygging»: Hvordan jobber myndighetene for å nå ulike grupper?

Øystein Tveite, prosjektleder, Helsedirektoratet

LAST NED PRESENTASJON

15.55-16.15: European Congress on Obesity (EASO): Hva er de viktigste nyhetene fra kongressen?

Jørn Vegard Sagen, avdelingssjef ved Haukeland og professor ved UiB, og member the EASO Executive Comittee 

LAST NED PRESENTASJON

16.15-16.35: Fedmekirurgi i Norge: Hva er status?

Villy Våge, overlege ved Haukeland og leder for Norsk kvalitetsregister for

fedmekirurgi (SoREG)

LAST NED PRESENTASJON

16.35-16.55: PAUSE

16.55-17.15: Ny rapport om samfunnskostnadene ved fedme: Hva vet vi?  

Erland Skogli, partner i Menon Economics 

LAST NED PRESENTASJON

17.15-18.30: DEBATT - Hva nå for folkehelse, forebygging og fedme i Norge?

Debattleder: Anne Hafstad, journalist/kommentator i Dagens Medisin

Del 1: klinisk/behandling:

Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse, Helsedirektoratet

Jøran Hjelmesæth, senterleder, professor dr.med Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst Sykehuset i Vestfold, professor ved UiO, leder av nasjonalt råd for ernæring

Jorunn Sandvik, overlege ved St. Olavs hospital og leder for Norsk forening for

fedmekirurgi

Bente Prytz Mjølstad, fastlege, styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin og førsteamanuensis ved NTNU

DEL 2:  helsepolitisk:

Anne Bramo (Frp) statssekretær i HOD

Geir Jørgen Bekkevold (KrF), leder i helse- og omsorgskomiteen

Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap), medlem av helse- og omsorgskomiteen

Kjersti Toppe (Sp), første nesteleder av helse- og omsorgskomiteen

 

Sponsorer