Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

onsdag 26. september 2018

Smerte

Når

26. september 2018 Kl. 15.30 - 19.00
Registrering fra 00.00

Hvor

Rikshospitalet, Store Auditorium
Sognsvannsveien 20, 0372 OSLO

Program

Dette møtet er lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor.

 Program:

16.00-16.05: Velkommen, ved Anne Hafstad, journalist og kommentator i Dagens Medisin, PhD og kreftsykepleier

16.05-16.25: The Future of Medical Cannabis: From Bench to Bedside. Experiences from Canada – are they relevant for Norway? (last ned)

Hance Clarke, Assistant Professor in Anesthesia, and Director of Pain Services and the medical director of the Pain Research Unit at the Toronto General Hospital

Questions & Discussions (10 min)

16.35-16.50: Etter opiodskandalen i USA: Endringer i opiodbruken i Norge? Resultater fra reseptregistreret. (last ned)

Svetlana Skurtveit, professor, Folkehelseinstituttet, SERAF UiO

16.50-17.05: Ikke-medikamentelle alternativer i smertebehandlingen: Hva er de? (last ned)

Førsteamanuensis og manuellterapeut Astrid Woodhouse, Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser, St. Olavs hospital/NTNU og Leder i Norsk Smerteforening

17.05-17.20: Ikke-medikamentelle alternativer: Hva kan nevrostimulering gi oss? (last ned)

Overlege dr. med Bård Lundeland, avdeling for smertebehandling, OUS

PAUSE: 17.20-17.35

17.35-17.50: Post World Congress of Pain 2018: Hva er de viktigste nyhetene – og hvilken betydning har disse for smerte som samfunnsproblem i Norge? (last ned)

Professor og avdelingsleder Audun Stubhaug, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte og Avdeling for smertebehandling, OUS Ullevål

17.50-18.05: Smertepasienten i primærhelsetjenesten: Hva kan fastlegen gjøre – og hvordan samhandle bedre med spesialisthelsetjenesten? (last ned)

Fastlege Trygve T. Skonnord, Re legegruppe, Revetal, og leder av faggruppen for smertemedisin

 

PANELDEBATT: 18.05-19.00: Hva nå for smertebehandling i Norge: Får riktig pasient riktig behandling?

Astrid Nøklebye Heiberg (H), medlem av helse- og omsorgskomiteen, Stortinget

Tuva Moflag (Ap), medlem av helse- og omsorgskomiteen, Stortinget

Thomas Clausen, professor og leder ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf)

Audun Stubhaug, professor ved avdeling for anestologi, UiO og avdelingsleder, OUS

Sigurd Hortemo, overlege, Legemiddelverket

Dagfinn Glad, brukerrepresentant, Nasjonal Kompentansetjeneste for Nevropatisk Smerte

Trygve T. Skonnord, Fastlege, Re legegruppe,

Astrid Woodhouse, Førsteamanuensis og manuellterapeut, St. Olavs hospital/NTNU og Leder i Norsk Smerteforening

 

Sponsorer:

Abbott

 

Kyowa-Kirin

 

Grünenthal