Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
torsdag 21. mars 2019

DM Arena Prioriteringer & beslutninger

Prioriteringer_450.jpg

Når

21. mars 2019 Kl. 00.30 - 00.30
Registrering fra 00.00

Hvor

Forskningsbygget/Radiumhospitalet
Vestenghaugen 8, 0379 Oslo

Program

 

Se opptak av møtet her:

Møtet er beregnet på helsepersonell og de som jobber innenfor helsevesenet.

Prioriteringer & beslutninger - torsdag 21.mars i Oslo

 

Registrering og enkel servering fra kl. 13.30.

14.00-14.05: Velkommen, ved Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

 

14.05-14.25: Status for prioriteringer i norsk helsetjeneste

Jon Magnussen, professor ved NTNU, leder gruppen som utredet alvorlighetsnbegrepet

LAST NED PRESENTASJON

14.25-14.45: Status for prioriteringer i norsk helsetjeneste

Ole Frithjof Norheim, professor UiB, tidligere leder av Prioriteringsutvalget

LAST NED PRESENTASJON

14.45-15.05: Prioriteringer i den kommunal helse- og omsorgshelsetjenesten – hva er anbefalingene?

Aud Blankholm, leder av Blankholmutvalget, tidligere bl.a. leder av NSF og direktør ved Aker Sykehus

LAST NED PRESENTASJON

15.05-15.25: Prioriteringer & beslutninger: Hva er erfaringene fra Nye Metoder?

Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest RHF og medlem av Bestillerforum

LAST NED PRESENTASJON

 

PAUSE: 15.25-15.45

 

15.45-16.05: Legemiddelprioriteringer etter Prioriteringsmeldingen – hva er erfaringene?

Kristin Svanqvist, direktør for kommunikasjon, samfunns- og myndighetskontakt i Amgen

LAST NED PRESENTASJON 

16.05-16.25: Metodevurderinger etter Prioriteringsmeldingen – erfaringene fra Legemiddelverket

Karen Marie Ulshagen, områdedirektør, Legemiddeltilgang, Statens legemiddelverk

LAST NED PRESENTASJON

16.25-16.40: Ambisiøse mål, krevende virkelighet: En regjeringsplattform for god til å være sann?

Hans Christian Hansson, direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon i Roche Norge og tidligere politisk rådgiver ved Statsministerens kontor

LAST NED PRESENTASJON

DEBATT: 16.40-18.00: Prioriteringer og beslutninger i norsk helsetjeneste: Hvor står vi etter to prioriteringsmeldinger?

Sveinung Stensland (H), helsepolitisk talsperson

Kjersti Toppe (Sp), helsepolitisk talsperson

Marit Hermansen, president i Legeforeningen

Ivar Sønbø Kristiansen, prof. (em) ved Avdeling for helseledelse, UiO

Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest RHF og medlem av Bestillerforum

Aud Blankholm, leder av Blankholmutvalget, tidligere bl.a. leder av NSF og direktør ved Aker Sykehus

Olav Valen Slåttebrekk, assisterende direktør, Helsedirektoratet

Lars Ødegård, spesialrådgiver for Norsk Handikapforbund og tidligere medlem av Lønning II.

Sponsorer