Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

onsdag 27. september 2017

NCD–strategien: Hvordan bekjempe de ikke-smittsomme sykdommene?

Når

27. september 2017 Kl. 15.30 - 18.30
Registrering fra 00.00

Hvor

Diakonhjemmet Sykehus, DBL bygget
Diakonveien 12

Program

Dagens Medisin tar i høst et samlet og helhetlig grep om de fire ikke-smittsomme folkesykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft.

På DM Arena vil fire profilerte fagpersoner rapportere fra heholdsvis ESMO, ESC, EASD og ERS.

Helsemyndigheter, pasientorganisasjoner og helseministeren kommer til DM Arena og diskuterer status og nye grep for Norges satsing på de ikke-smittsomme sykdommene.

 

Program:

 

15.30-15.40: Velkommen, ved Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

15.40-15.55: Ikke-smittsommer sykdommer i Norge

Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet

Faglige oppdateringer om utfordringene

15.55-16.10: Kreft: Siste nytt fra ESMO (last ned)

Odd Terje Brustugun, overlege, kreftavdelingen, Drammen Sykehus 

16.10-16.25: Hjerte & kar: Siste nytt fra ESC (last ned)

Dan Atar, overlege Ullevål og professor ved UiO

16.25-16.40: Diabetes: Siste nytt fra EASD (last ned)

Hanne Gulseth, OUS-lege og forsker ved FHI

16.40-17.00: Pause

17.00-17.15: Lunge: Siste nytt fra ERS (last ned)

Per Bakke, professor, UiB og dekan ved Det medisinske fakultet

17.15-17.30: Regjeringens satsing på NCD-sykdommene

Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær i HOD

17.30-18.30: Paneldebatt: Hva nå i kampen mot NCD-sykdommene?

Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær i HOD

Ruth Grung (Ap), helsepolitiker på Stortinget

Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Anne Lise Ryel, generealsekretær i Kreftforeningen

Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet

Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

 

 

Boehringer IngelheimMSD GSKSanofiNovo Nordisk