Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
onsdag 13. februar 2019

Lungekreft

Lungekreft-DMarena_450.gif

Når

13. februar 2019 Kl. 16.00 - 19.00
Registrering fra 00.00

Hvor

Forskningsbygget, Radiumhospitalet
Vestenghaugen 8, 0379 Oslo

Program

Dette DM Arena-møtet er, på grunn av begrenset plass, lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor. Møtet er beregnet på helsepersonell og de som jobber innenfor helsevesenet.

Registrering og enkel servering fra kl.15.30

 

Spørsmål, kommentarer og diskusjoner kommer etter hvert innlegg (erstatter paneldebatten)

 

16.00-16.05: Velkommen, ved Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

 

16.05-16.25: Nytt om lungekreftscreening - status for norsk implementering

Last ned presentasjon

Haseem Ashraf, overlege ved Ahus og førsteamanuensis ved klinikk for indremedisin og laboratoriefag, UiO

 
16.25-16.45: Diagnostikk og patologi: Hva er utfordringene og mulighetene innen lungekreft? 

Last ned presentasjon

Marius Lund-Iversen, overlege ved avdeling  for patologi på OUS Radiumhospitalet

16.45-17.05: Legemidler: Nye behandlingsmuligheter ved lungekreft – state of the art

Last ned presentasjon

Odd Terje Brustugun, overlege ved Drammen Sykehus og leder av Norsk lungecancergruppe

 

PAUSE: 17.05-17.25

 

17.25-17.45: Compassionate Use – regelverk og regulatorisk bakgrunn

Last ned presentasjon

Jan Petter Akselsen, seniorrådgiver i Legemiddelverket

 

17.45-18.05: Compassionate Use – retningslinjer bestemt av de regionale helseforetak

Last ned presentasjon

Michael Vester, spesialrådgiver i Helse Sør-Øst RHF

 

18.05-18.25: Compassionate Use – industriens synspunkter

Last ned presentasjon

Inge Johansen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI)

 

18.25-18.45:  «Early access»-programmer på vent, hvilke konsekvenser gir det?

Last ned presentasjon

Åslaug Helland, overlege ved OUS Radiumshospitalet og professor ved UiO

 

18.45-19.00 Oppsummering . veien videre

Last ned presentasjon

Bjørn Henning Grønberg, overlege St.Olavs Hospital og professor NTNU

 

Sponsorer