Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
torsdag 6. september 2018

DM Arena Hjerte

Når

6. september 2018 Kl. 16.00 - 19.00
Registrering fra 00.00

Hvor

Diakonhjemmet sykehus
Diakonveien 12, 0370 OSLO

Program

Dette DM Arena-møtet er, på grunn av begrenset plass, lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor.

Den største vitenskapelige hjertekongressen i verden, European Society of Cardiology (ESC), samler 31.000 deltakere og går i år av stabelen 25.-29. august i Munchen.

På DM Arena 6. september oppsummerer norske fagfolk de viktigste nyhetene fra kongressen.

På årets fagseminar om hjerte setter vi dessuten et ekstra fokus på hvordan samhandlingen mellom fastlege og sykehus bør og kan endres slik at pasienten kan få en enda bedre behandling. Det blir gode og nyttige tips for leger og annet helsepersonell som arbeider klinisk.

Program:

16.00-16.05: Velkommen, ved Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

 

16.05-16.30: Post ESC: Hva er de viktigste nyhetene? (last ned)

Professor Dan Atar, overlege, OUS Ullevål

16.30-16.50: Sekundärprevention ved hjartsjukdom och goda overganger från sjukhusvård til primærvård - hur arbetar man i Sverige? (last ned)

PhD og overlege Mattias Ekström, Hjärtkliniken ved Danderyds sjukhus AB

 

16.50-17.10: Oppfølging etter hjerteinfarkt – er den god nok? (last ned)

Phd og konstituert overlege John Munkhagen ved Drammen sykehus

 

17.10-17.30: Pasient med hjertesvikt – hvordan følge opp? (last ned)

Professor Lars Gullestad, overlege, OUS Rikshospitalet

 

17.30-17.50: PAUSE

 

17.50-18.10: Tverrfaglig samhandling og digitalisering av helsesektoren: Hva er gevinstene ved et pakkeforløp for hjertesvikt? (last ned)

Thomas Hoholm, førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI

 

18.10-19.00: PANELDEBATT: Hva nå for bedre samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten – til det beste for hjertepasienten?

Anne Grethe Erlandsen (H), statssekretær i Helsedepartementet

Kjersti Toppe (Sp), medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

Petter Brelin, leder av Norsk forening for allmennmedisin

Ole Christian Mjølstad, St. Olav hopsital og styremedlem i Norsk Cardiologisk selskap

Hans Rydningen, direktør for internasjonale tjenester, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Sponsorer: 

 

Sanofi Amgen Novartis Roche