Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
tirsdag 1. september 2020

DM Arena HIV - tirsdag 1. september

På grunn av begrenset plass er møtet dessverre lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor. Møtet er beregnet på helsepersonell og de som jobber innenfor helsevesenet.

Registrering og enkel servering fra kl. 15.30.

Faglig program fra kl. 16.00 - 19.00

STED: Felix Konferansesenter, Aker Brygge i Oslo, møterom Felix 1 (K1) Alle gjester må registere seg hos oss ved inngang til Felix 1 (pga. smittevernhensyn) før de går ned en etasje hvor det er servering av kaffe/wraps.

Når

1. september 2020 Kl. 16.00 - 19.00
Registrering fra 15.30

Hvor

Felix konferansesenter (møterom Felix 1)
Bryggetorget 3, 0250 Oslo

Program

PROGRAM:

15.30-16.00

Registrering og mingling

16.00-16.20

Erfaringer fra to runder med hiv-anbud
Seniorrådgiver Erik Hviding og avdelingsleder Anskaffelser, divisjon legemidler, Nicolai Maric Bjørnæs, Sykehusinnkjøp

16.20-16.45

Reviderte retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV)
Bente Magny Bergersen, seksjonsoverlege ved Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på OUS Ullevål

16.45-17.15

Digitale pasientforløp for pasienter med HIV
Prosjektleder Kaia Spilhaug Thorkildsen og erfaringskonsulent Kim Fangen, OUS

17.15-17.35

Pause

17.35-17.55

Livet som hiv-pasient før og nå
Samtale med Jens Harald Älgenäs-Eliassen, styreleder i Hiv Norge

17.55-18.15

Hva er fremtidens hiv-behandling?
Jan Kristian Damås, professor og overlege ved Avdeling for infeksjonssykdommer, St Olavs Hospital

18.15-19.00

Debatt: Anbud på hiv-legemidler og veien videre for hiv-behandling i Norge

 • Marius Trøseid, overlege i infeksjonsmedisin ved OUS Rikshospitalet
 • Rafael Alexander Modahl Leiva, overlege, infeksjonsseksjonen, Haukeland universitetssykehus
 • Vidar Ormaasen, overlege, infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS Ullevål
 • Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i Hiv Norge
 • Line Walen, seniorrådgiver, Legemiddelindustrien (LMI)

Sponsorer