Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
torsdag 17. juni 2021

DM Arena Digital Post-ASCO

Torsdag 17. juni 2021, kl. 16.00-18.00

Når

17. juni 2021 Kl. 16.00 - 18.00
Registrering fra 15.00

Hvor

Online / Oslo
www.dagensmedisin.no

Program

Seminaret streames direkte på www.dagensmedisin.no fra studio i Oslo.

 

Meld deg på møtet for å motta link til videostrøm via e-post, en time før arrangementet begynner.

 

16.00-16.03: Intro ved journalist Julie Kalveland

 

16.03-16.08: Om årets ASCO

Daniel Heinrich, overlege ved Kreftavdelingen på Sykehuset Innlandet Gjøvik og leder av Norsk onkologisk forening

 

16.08-16.25: Mammae – hva er nytt etter ASCO 2021?

Hans Petter Eikesdal, overlege ved Kreftavdelingen på Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen

 

16.25-16.42: Gastrointestinal (GI) – hva er nytt etter ASCO 2021?

Anne Hansen Ree, overlege ved Onkologisk avdeling på Akershus universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo

 

16.42-16.59: Lunge – hva er nytt etter ASCO 2021?

Odd Terje Brustugun, overlege ved Onkologisk seksjon på Drammen sykehus og leder for Norsk lungekreftgruppe

 

16.59-17.16: Uro – hva er nytt etter ASCO 2021?

Maria Nyre Vigmostad, overlege ved Avdeling for blod- og kreftsykdommer på Stavanger universitetssjukehus

 

17.16-17.33: Malignt melanom – hva er nytt etter ASCO 2021?

Anna K. Winge-Main, overlege ved Avdeling for kreftbehandling på Oslo universitetssykehus (OUS) Radiumhospitalet og nestleder i Norsk melanomgruppe

 

17.33-17.50: Gynkreft – hva er nytt etter ASCO 2021?

Line Bjørge, seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen

 

17.50-18.00: Oppsummering – de største nyhetene etter ASCO 2021

Daniel Heinrich, overlege ved Kreftavdelingen på Sykehuset Innlandet Gjøvik og leder av Norsk onkologisk forening

Andreas Stensvold, avdelingssjef ved Kreftavdelingen på Sykehuset Østfold