Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
tirsdag 9. juni 2020

DM Arena Digital Post ASCO

Tirsdag 9. juni 2020, kl.16.30-18.30

Seminaret streames direkte på www.dagensmedisin.no fra studio i Oslo

 

Når

9. juni 2020 Kl. 16.30 - 18.30
Registrering fra 16.20

Hvor

www.dagensmedisin.no
www.dagensmedisin.no

Program

Her kan du se opptak av møtet: 

 

 

Foredragene oppsummerer årets digitale ASCO-kongress – inndelt i fem terapifelt.

Hvert foredrag er på 15 min. Etter hvert innlegg blir det kommentarer og diskusjoner ved spesialister på de ulike tumorområdene.

 

16.30-16.35 Velkommen v/Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

16.35-16.55 Lunge – hva er nytt etter ASCO 2020?

Odd Terje Brustugun, overlege ved Onkologisk seksjon, Drammen sykehus

og leder i Norsk lungekreftgruppe (deltar fra studio i Oslo)

LAST NED PRESENTASJON

Kommentarer og spørsmål etter presentasjon:

Stein Sundstrøm, overlege St. Olavs Hospital (deltar via video)

 

16.55-17.15 Gastrointestinal (GI) – hva er nytt etter ASCO 2020?

Hanne Hamre, overlege ved avdeling for kreftbehandling på Akershus universitetssykehus (deltar fra studio i Oslo)

LAST NED PRESENTASJON

Kommentarer og spørsmål etter presentasjon:

Morten Brændengen, overlege OUS Ullevål (deltar fra studio i Oslo)

 

17.15-17.35 Mammae - hva er nytt etter ASCO 2020?

Hans Petter Eikesdal, overlege ved kreftavdelingen på Haukeland universitetssjukehus (deltar fra video)

LAST NED PRESENTASJON

Kommentarer og spørsmål etter presentasjon:

Egil Støre Blix, overlege UNN, medlem av Norsk Brystkreftgruppes arbeidsutvalg (deltar fra video)

 

17.35-17.55 Malignt Melanom - hva er nytt etter ASCO 2020?

Anna K. Winge-Main, overlege med fagansvar for malignt melanom ved avdeling for kreftbehandling, Radiumhospitalet, OUS HF (deltar fra studio i Oslo)

LAST NED PRESENTASJON

Kommentarer og spørsmål etter presentasjon:

Marta Nyakas, overlege OUS Radiumhospitalet (deltar fra studio i Oslo)

 

17.55-18.15 Uro – hva er nytt etter ASCO 2020?

Maria Nyre Vigmostad, overlege på Stavanger universitetssjukehus (deltar fra video)

LAST NED PRESENTASJON

Kommentarer og spørsmål etter presentasjon:

Christoph Müller, overlege Sørlandet Sykehus (deltar fra video)

 

18.15-18.30 Oppsummering og veien videre

Daniel Heinrich, overlege ved Akershus universitetssykehus og leder av Norsk onkologisk forening