Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

onsdag 10. oktober 2018

DM Arena: Diabetes

Når

10. oktober 2018 Kl. 15.30 - 19.00
Registrering fra 00.00

Hvor

Diakonhjemmet sykehus, DBL-bygget
Diakonveien 12, 0370 OSLO

Program

Dette DM Arena-møtet er, på grunn av begrenset plass, lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor. Møtet er beregnet på helsepersonell og de som jobber innenfor helsevesenet.

Program

16.00-16.05: Velkommen

Øyvind Bosnes Engen, Journalist i Dagens Medisin.

 

16.05-16.30: Nytt fra EASD 2018: Blodsukkersenkende legemidler – endepunktstudier på hjerte/kar og nyre. Hva vet vi om de ulike legemiddelklassene? (last ned)

Trond Geir Jenssen, professor ved Universitetet i Tromsø og overlege ved Oslo universitetssykehus.

 

16.30-16.50: Diabetesteknologi: I rivende utvikling (last ned)

Hans-Jacob Bangstad, overlege ved barneavdelingen på Oslo universitetssykehus

 

16.50-17.10: ROSA-4-studien: Hva vet vi om kvaliteten på diabetesbehandlingen i allmennpraksis? (last ned)

Anne Karen Jenum, professor ved Universitetet i Oslo.

 

17.10-17.30: Pause

 

17.30-17.50: De nye FreeStyle Libre-sakene: Hvordan jobber myndighetene med å innføre digitale hjelpemidler til diabetespasienter? (last ned)

Jan Frich, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst

 

17.50-18.10: Nasjonal diabetesplan 2017-2021: Hva er de viktigste prioriteringene, og hva er status for implementering?

Maria Jahrmann Bjerke (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

 

18.10-19.00: Paneldebatt – hva nå for norsk diabetesbehandling?

Maria Jahrmann Bjerke (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Ingvild Kjerkol (Ap), stortingspolitiker og helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet

Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet

Hans-Jacob Bangstad, overlege ved barneavdelingen på Oslo universitetssykehus

Trond Geir Jenssen, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved universitetet i Tromsø

Sponsorer:
  

AstraZeneca Boehringer Ingelheim MSD Novo Nordisk Sanofi