Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

DM Arena: Diabetes

DM Arena: Diabetes


Dette DM Arena-møtet er, på grunn av begrenset plass, lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor. Møtet er beregnet på helsepersonell og de som jobber innenfor helsevesenet.

Program

16.00-16.05: Velkommen

Øyvind Bosnes Engen, Journalist i Dagens Medisin.

 

16.05-16.30: Nytt fra EASD 2018: Blodsukkersenkende legemidler – endepunktstudier på hjerte/kar og nyre. Hva vet vi om de ulike legemiddelklassene? (last ned)

Trond Geir Jenssen, professor ved Universitetet i Tromsø og overlege ved Oslo universitetssykehus.

 

16.30-16.50: Diabetesteknologi: I rivende utvikling (last ned)

Hans-Jacob Bangstad, overlege ved barneavdelingen på Oslo universitetssykehus

 

16.50-17.10: ROSA-4-studien: Hva vet vi om kvaliteten på diabetesbehandlingen i allmennpraksis? (last ned)

Anne Karen Jenum, professor ved Universitetet i Oslo.

 

17.10-17.30: Pause

 

17.30-17.50: De nye FreeStyle Libre-sakene: Hvordan jobber myndighetene med å innføre digitale hjelpemidler til diabetespasienter? (last ned)

Jan Frich, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst

 

17.50-18.10: Nasjonal diabetesplan 2017-2021: Hva er de viktigste prioriteringene, og hva er status for implementering?

Maria Jahrmann Bjerke (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

 

18.10-19.00: Paneldebatt – hva nå for norsk diabetesbehandling?

Maria Jahrmann Bjerke (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Ingvild Kjerkol (Ap), stortingspolitiker og helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet

Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet

Hans-Jacob Bangstad, overlege ved barneavdelingen på Oslo universitetssykehus

Trond Geir Jenssen, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved universitetet i Tromsø

Sponsorer:
  

AstraZeneca Boehringer Ingelheim MSD Novo Nordisk Sanofi

Informasjon

 • Når:
  10 oktober 2018
 • Plass:
  Diakonhjemmet sykehus, DBL-bygget
 • Adresse:
  Diakonveien 12, 0370 OSLO

Nyheter fra startsiden

Bilde av Nils Fredrik Wisløff og Lisbeth Normann

Helse-Norges mektigste

Strid i juryen om maktvinner1

Bent Høie, Helseminister, Stortinget

Helse-Norges mektigste 2018

Bent Høie: Makten min er redusert

Helse-Norges mektigste 2018

Dette er makteliten i Helse-Norge2

Espen Remme

PENGEMANGEL I HELSE MØRE OG ROMSDAL

Sykehus må betale lønn med kreditt6

Paneldebatt DM Arena Vaksine: Petter Brelin, leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

ETTERLYSER KOMMUNEANSVAR FOR MASSEVAKSINASJON

Skal vaksinere 1,6 millioner nordmenn hvert år4

MENER KOMMUNENE HINDRER SALG AV LEGEHJEMMEL

Tar fastlegetvist til retten5

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!