Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Foto: Anita Andersen/DSB

Rapport: 10 læringspunkter etter pandemien

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Helsedirektoratet og landets elleve statsforvaltere har evaluert samordningsrollen til statsforvalterne under pandemien.

Publisert

I rapporten har de foretatt en analyse og sammenstilling av statsforvalternes egne evalueringer. Nå skal funn, læringspunkt og foreslåtte tiltak, bli vurdert og danne grunnlag for bedre beredskap, skriver Helsedirektoratet i en pressemelding.

– Nå begynner den viktige jobben med å sikre læringa og erfaringene som statsforvalterne har dokumentert. Slik utvikler vi arbeidet med beredskap i Norge, og lærer noe nytt hver gang vi dykker ned i verdifulle funn fra hele landet, uttaler DSB-direktør Elisabeth Aarsæther.

Dette er foreslått

I rapporten, har det blitt foreslått tiltak som sorterer under ti læringspunkter:

  1. Pandemien har synliggjort at statsforvalterens rolle etter smittevernloven bør justeres
  2. Parallelle rapporteringskanaler er kilde til frustrasjon og ulik situasjonsforståelse – og er uttrykk for mangel på̊ samordning på̊ nasjonalt nivå̊
  3. Krisestøtteverktøyene brukes i ulik grad og tilfredsstiller ikke behovene
  4. Økt forventning til tilgjengelighet og behov for en vaktordning
  5. Kommunene har ikke tilstrekkelig ressurser til krisehandtering og beredskapsarbeid
  6. Krisekommunikasjon krever god samordning både vertikalt og horisontalt
  7. Statsforvalterne har ulik tilnærming til samordningsrollen
  8. Statsforvalterens prioriteringsmyndighet er ikke tydelig nok
  9. Behov for evaluering av innreisekjeden
  10. Behov for plangrunnlag for komplekse hendelser

– Imponert

Ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet, er direktoratet særdeles imponert over jobben statsforvalterne har gjort gjennom pandemien.

– De har i tillegg lagt ned mye arbeid i evalueringene. Dette er viktige innspill til vår egen evaluering, og vi skal gjøre vårt for at den samlede læringen skal bidra til økt beredskap, uttaler han i pressemeldingen.

Helsedirektoratet og DSB jobber nå med en plan for oppfølging av rapporten, og vil gjennom samarbeid med respektive departement og statsforvalterne, involvere aktørene som blir påvirket av forslagene til tiltak.

Her kan du lese hele rapporten.

Powered by Labrador CMS