FORTVILER: Fastlegene Kjartan Olafsson (t.v) og Egil Johannesen, som deltok  på e-helsekonferansen Ehin denne uken, er oppgitte over at felles legemiddelliste synes langt unna å være en realitet.  Felles legemiddelliste var oppe i flere av debattene på konferansen, som samlet rundt 1500 deltakere fra hele landet denne uken.  Foto: Vidar Sandnes
FORTVILER: Fastlegene Kjartan Olafsson (t.v) og Egil Johannesen, som deltok på e-helsekonferansen Ehin denne uken, er oppgitte over at felles legemiddelliste synes langt unna å være en realitet. Felles legemiddelliste var oppe i flere av debattene på konferansen, som samlet rundt 1500 deltakere fra hele landet denne uken. Foto: Vidar Sandnes

Etterlyser felles oversikt over medisiner: – Vil redde liv

– Ved å få en felles legemiddelliste vil vi få ordentlig framdrift og vi vil redde liv.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

OSLO SPEKTRUM (Dagens Medisin): Dette sier Egil Johannesen, fastlege ved Medisinsk senter Fornebu i Oslo. Sammen med Florø-fastlege Kjartan Olafsson deltok han på e-helsekonferansen Ehin denne uken, der spørsmålet om felles legemiddelliste var oppe i flere av debattene.

Foruten å bidra til pasientsikkerheten vil en felles oversikt over pasienters legemidler som både sykehus, sykehjem og fastleger kan se, også bidra til mindre sløsing av tid og ressurser mener de to.

– Vi hørte på Ehin at det i Nederland legges inn 75 pasienter hver dag på grunn av feil medisinering. Det skjer sikkert like ofte i Norge, sier Olafsson og Johannsen.

 – Usikkerhet
– Fordi vi ikke har en felles legemiddelliste må vi gjøre mye arbeid for å sikre at pasienten får riktig medisin når det skjer «veksling» mellom behandlere, sier Olafsson.
– I min hverdag får jeg mange meldinger hver dag fra pleie – og omsorgsdelen i kommunen, der de ber om oppdateringer på pasienters medisinlister. I min kommune, Florø, er det bestemt at fastlegen skal godkjenne alle endringer og sende en oppdatert liste til pleie og omsorg før de effektueres. Jeg er redaktør for listen.

– Det betyr at hvis pasienten har vært innlagt på sykehus, og er skrevet ut med en liste, så går den listen til meg og jeg må oppdatere medikamentkortet, og deretter sende en melding til pleie og omsorg om hva som er skjedd.

– Gjør alle fastleger det slik?

– Det tror jeg ikke, men mange gjør det slik. Alternativet er å leve med en usikkerhet og mulighet for feilmedisinering. Hos osst er dette en kvalitetssikring som er bestemt mellom fastlegene og pleie- og omsorg i Florø, og slik gjør vi det. Dette arter seg litt ulik t i resten av landet, sier han.

Finner feil
– Fastlegene finner en del feil, så det er fornuftig. Vi har gjort dette av sikkerhetsgrunner. Jeg sammenligner det sykehuset har skrevet ut, med hva som var på listen fra før, ser etter om noe er forsvunnet fra listen uten at det er begrunnet, eller om noe er endret på en måte som er ulogisk.

– Ved avvik kan jeg ringe eller sende en dialogmelding til sykehuset og spørre. Og en del ganger så ser jeg at ting glemmes eller er misforstått, eller at sykehuset har brukt en annen liste en min ved innkomst. Det har oppstått en slags følgefeil. Denne nødvendige sikringen koster tid og ressurser.

– Hadde vi alle jobbet i samme legemiddelliste i sanntid ville problemet vært løst. Likevel kunne jeg som fastlege hatt et faglig revisjonsansvar ut fra min kjennskap til pasienten over tid. Alle forskrivere må da forholde seg til den felles listen og se etter at medikamenter ikke kolliderer., sier Olafsson, som for øvrig er leder for Legeforeningens IT-utvalg og styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin.


Tilfeldig
Johannesen, som sitter i flere utvalg som jobber med felles legemiddelliste, sier alle nivåer i helse og omsorg er avhengig av en korrekt liste.

– I dag har vi ingen autorativ liste. Slik det er nå får vi litt oversikt i reseptformidleren, litt i Kjernejournal, og så er vi avhengig av muntlige kilder og av skriftlige kilder fra for eksempel hjemmesykepleier.

–  Tilfeldigheter avgjør om listen er riktig?

–  Ja, og vi prøver derfor å gjennomføre at pasienten skal ha en kopi av listen for å sikre eventuelle overganger.

­–  Er det noe jeg kunne ha gått i demonstrasjonstog for så er det en felles legemiddelliste i Norge, legger Olafsson til.

– Finanisering ikke avklart

Robert Nystuen er avdelingsdirektør for Innsikt og innovasjon i Direktoratet for e-helse.

Han sier han kjenner godt til Legeforeningens bekymringer for at det tar for lang tid med legemiddelliste. Foreløpig er ikke finansiering avklart, ifølge Nystuen, som sier legemiddelliste vil være ferdig stegvis innført om fem år.
–  Dette ligger i planene og kommer an på den pågående budsjettprioriteringen og diskusjonen med departementet om Nasjonal e-helseportefølje – og avhenger av budsjettet i de regionale helseforetakene. Planen er at vi har legemiddelliste i 2024-2025, og vi starter pilotering neste år.

Powered by Labrador CMS