REDUSERER: Studien fant at økt inntak av mager fisk reduserer risiko for utvikling av diabetes type 2. Illustrasjonsbilde: Getty Images Foto:

REDUSERER: Studien fant at økt inntak av mager fisk reduserer risiko for utvikling av diabetes type 2. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Studie: Mager fisk reduserer risiko for type 2-diabetes

En ny norsk studie viser at økt inntak av mager fisk reduserte sannsynligheten for å utvikle diabetes type 2 med 29 prosent, og for overvektige med 39 prosent.

STUDIE: Jannike Øyen forteller at data til studien er hentet fra den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa), og at det er inkludert 60 000 deltakere. Foto: Havforskningsinstituttet
STUDIE: Jannike Øyen forteller at data til studien er hentet fra den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa), og at det er inkludert 60 000 deltakere. Foto: Havforskningsinstituttet

Studien er gjennomført av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI), Oslo universitetssykehus (OUS), og universitetene i Oslo og Bergen, og er nylig publisert i Diabetes Care.

- Dette er data fra den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) som er en prospektiv kohort-studie, og vi har inkludert 60 000 deltakere, sier Jannike Øyen, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet og førsteforfatter av studien.

- Hva er det dere har undersøkt?

- I denne undersøkelsen har vi kun undersøkt mødre og deres kosthold. Vi har konsentrert oss om forskjellige fiskeslag. Både mager, fet og kombinasjonen av dem, samt omega-3 tilskudd.

- Ved oppstart av studien hadde ingen av deltakerne diabetes. Deltakerne ble fulgt i gjennomsnitt syv og et halvt år etter oppstart, og da hadde 683 deltakere utviklet legemiddelbehandlet type 2-diabetes.

Deltagerne delt i to grupper
Øyen forteller at deltagerne spiste ulike mengder fisk, og at de har undersøkt betydningen av inntaket.

- Hva fant dere?

- Vi fant at mager fisk reduserte risiko for type 2-diabetes. Vi fant ingen effekt fra fet fisk eller omega-3 tilskudd.

- Deltagerne ble delt inn i to grupper, dem med en BMI under 25 og dem med en BMI over 25.

- Vi fant at inntak av mager fisk hadde en spesielt gunstig effekt for dem med en BMI over 25, og spesielt et inntak på to til tre ganger i uken. Men vi fant også effekt av inntak en gang i uken.

Øyen sier det er tatt høyde for ulike andre faktorer som kan påvirke utviklingen av diabetes type 2, som for eksempel fysisk aktivitet, røykevaner og annen mat.

Sier ikke noe om årsaksforhold
- Men vi kan selvsagt ikke utelukke muligheten for påvirkelige faktorer som ikke er målt i denne studien.

- I en studie som dette kan vi si noe om assosiasjoner og sannsynlighet. Vi kan ikke si noe om årsakssammenhenger. En stor styrke med denne studien er det høye antallet deltakere.

- I dyreforsøk har forskere ved Havforskningsinstituttet gjort lignende funn, og resultater har vist at mager fisk bremser utviklingen av både fedme og diabetes.  Og i en tidligere intervensjonsstudie på mennesker fant de at torskeprotein hadde en gunstig effekt på insulinsensitivitet sammenlignet med andre proteinkilder. Men det er fremdeles litt uklart hva det er med den magre fisken som gir denne effekten.

- Dere vet ikke hva det er i den magre fisken som virker?

- Nei. Men det er trolig flere ting som har betydning. Noen utenlandske studier har ikke funnet det vi finner. Mens en studie i Tromsø fant tilsvarende funn som oss.

- Finner mye av det samme hos mus
- Det kan være mengden fisk spiller inn. Vi spiser forholdsvis mye fisk i Norge i forhold til en del andre land. Dessuten kan tilberedningsmetoden ha betydning. Spiller frityr en rolle? Det vet vi ikke med sikkerhet.

- I prospektive kohort-studier kan vi ikke kartlegge årsakene og mekanismene, men det kan vi undersøke nærmere i dyreforsøk og det er derfor spennende at vi finner mye det samme hos mus.

- Det vi vet er at taurin, et stoff som mennesker og dyr produserer i bukspyttkjertelen, har en positiv effekt i forhold til metabolsk syndrom (overvekt, mageomkrets, høyt blodtrykk, høye insulinverdier og ugunstig kolesterolverdier) og type 2 diabetes. Mager fisk er rik på taurin.

Øyen sier de vil undersøke dette videre.

- Det blir spennende å se hva vi finner.

Powered by Labrador CMS