NÅR IKKE MÅLET: WHO har satt opp ni mål for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer. Norge er på god vei til å nå mange av dem, men slikter med å øke den fysiske aktiviteten og så stoppe økningen i diabetes og fedme.  Foto: Colorbox

NÅR IKKE MÅLET: WHO har satt opp ni mål for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer. Norge er på god vei til å nå mange av dem, men slikter med å øke den fysiske aktiviteten og så stoppe økningen i diabetes og fedme. 

Foto: Colorbox

Færre dør av hjerteinfarkt - økningen i fedme fortsetter

Selv om hjerte- og karsykdommer og kreft fremdeles de to viktigste årsakene til dødsfall i Norge, blir vi stadig eldre før vi dør av disse sykdommene. Samtidig klarer ikke Norge å nå målet om å stoppe økningen i diabetes og fedme. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Ikke-smittsomme sykdommer

Ikke-smittsomme sykdommer er hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og kols.På engelsk blir disse omtalt som non-communicable diseases (NCD).Tidlig død er dødsfall før 70 år.

Norge har som mål å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 33 prosent innen 2030. Nå viser beregninger fra Folkehelseinstituttet (FHI) at vi er på god vei til å nå målet.

Nedgang i kreft og hjerte-karsykdommer
De nyeste tallene fra Dødsårsaksregisteret viser at langt færre dør av ikke-smittsomme sykdommer før de har nådd 70 år, enn tidligere.

Det er særlig nedgangen i kreft og hjerte-karsykdommer som slår positivt ut på statistikken.

Fortsatt er hjerte- og karsykdommer og kreft de to viktigste årsakene til dødsfall i Norge, men vi blir stadig eldre før vi dør av disse sykdommene. Det betyr at mange får flere leveår, skriver FHI i en nyhetsmelding.

Tallene er ikke like tydelig for diabetes og KOLS, fordi dette er sykdommer du i stor grad lever med, men ikke nødvendigvis dør av.

Ni mål
De ikke-smittsomme sykdommene er tett koblet med livsstil og leveforhold. Det er bakgrunnen for at Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt opp ni mål for å bekjempe disse sykdommene som rammer alle land i verden - også de fattige.

I tillegg til målet om å redusere tidlige dødsfall, er det satt mål for alkoholbruk, fysisk aktivitet, tobakk, salt i kostholdet, diabetes, fedme, høyt blodtrykk og tilgang til behandling

Flere får diabetes
Data fra den siste Helseundersøkelsen i Trøndelag i 2017-19 (HUNT4) viser en positiv utvikling for Norges del.

 – Her ser vi blant annet en ytterligere nedgang i andelen av befolkningen med høyt blodtrykk. Mens andelen var stabil fra 1980- til 1990-årene, kom den største nedgangen i tiåret mellom 1995 og 2005, forteller professor Steinar Krokstad ved NTNU i nyhetsmeldingen.

For to mål har det ikke vært fremgang. Det gjelder målene om å øke den fysiske aktiviteten og så stoppe økningen i diabetes og fedme. 

Data har vist en formidabel økning i andelen med overvekt og fedme i Norge siden 1980-årene. Steinar Krokstad, professor NTNU

 – Data fra HUNT og Tromsøundersøkelsen har vist en formidabel økning i andelen med overvekt og fedme i Norge siden 1980-årene. Data fra HUNT4 (2017-2019) viser at økningen fortsetter, sier Krokstad.

Til våren legger regjeringen frem en ny strategi mot ikke-smittsomme sykdommer, som blant annet tar for seg diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Powered by Labrador CMS