LAVERE ANDEL: Norge har som mål å redusere for tidlig død som følge av hjerte- og karsykdom, diabetes, kols og kreft. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Færre dør av ikke-smittsomme sykdommer

Andelen mellom 30 og 69 år som dør tidlig av ikke-smittsomme sykdommer i Norge, har gått ned. 

Publisert

Reduksjon i dødsfall som følge av kreft og hjerte- og karsykdommer står for den største nedgangen, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider.

Norge har forpliktet seg til FN og WHO sitt mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 33 prosent innen 2030 for personer mellom 30 og 69 år.

De ikke-smittsomme sykdommene som inngår i dette målet, er hjerte- og karsykdom, diabetes, kols og kreft.

UTFLATING: FHI-forsker Inger Ariansen viser også til at samlet dødelighet har gått jevnt nedover, men at det nå kan se ut til at kurven flater ut. – Det er derfor ekstra viktig å følge utviklingen i 2022, sier forskeren. Foto: FHI

Andelen i denne aldersgruppen som dør tidlig av ikke-smittsomme sykdommer har sunket med 17 prosent fra 2015 til 2021.

FHI-forsker Inger Ariansen sier at de siste målingene fra 2021 viser at Norge er på rett vei.

– Spørsmålet er om denne tendensen gjelder for alle grupper i samfunnet. Derfor må vi følge utviklingen, med særlig fokus på kjønnsforskjeller, sosial ulikhet og ulikhet for grupper med minoritetsbakgrunn.

– Viktig å følge utviklingen

Det er også satt mål for faktorer som påvirker ikke-smittsomme sykdommer. Ifølge FHI peker pilene riktig vei, med unntak av målene som gjelder fysisk inaktivitet og fedme. 

«Vi nærmer oss ikke målet om å stoppe økningen i andelene som ikke er nok fysisk aktive og som har fedme», skriver FHI. Det vises også til at samlet dødelighet har gått jevnt nedover, men at det nå kan se ut til at kurven flater ut. 

– Det er derfor ekstra viktig å følge utviklingen i 2022, uttaler Ariansen.

Powered by Labrador CMS