Skal beskytte mot kreft

Hovedbegrunnelsen for å innføre HPV-vaksine i det norske barnevaksinasjonsprogrammet, var å beskytte mot HPV-relatert kreft.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Innlegg: Ingeborg Aaberge, fagdirektør for området Smittevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet
Britt Wolden, avdelingsdirektør for området Smittevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet

I DAGENS MEDISIN (7/2018) skriver professor emeritus Harald Moi om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet, og spør: – «Har vi ikke råd til den beste vaksinen?

Anskaffelse av vaksiner til bruk i nasjonalt vaksinasjonsprogram reguleres av «Lov om offentlige anskaffelser» og utlyses regelmessig som anbudskonkurranse med forhåndsfastsatte evalueringskriterier. Hovedbegrunnelsen for innføring av HPV-vaksine i det norske barnevaksinasjonsprogrammet, var å beskytte mot HPV-relatert kreft.

KJØNNSVORTER. Når dette er sagt, deler Folkehelseinstituttet Mois syn på at kjønnsvorter er hyppig forekommende og kan utgjøre en stor belastning for en del av dem som rammes. Beskyttelse mot kjønnsvorter har derfor også vært tatt inn i anbudskriteriene og tillagt vekt i evalueringen av anbudene.

I anbudskonkurransen som ble gjennomført i 2017 for HPV-vaksine til barnevaksinasjonsprogrammet, deltok Gardasil 9 (MSD) og Cervarix (GSK). For dette vaksineanbudet var evalueringskriteriene kvalitet (effekt og sikkerhet) og pris. Vektingen var 70 prosent på kvalitet og 30 prosent på pris.

KRITERIER. Effekten ble evaluert ut ifra følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1) Forebyggende effekt mot livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft.
2) Effekt mot andre kreftformer hos kvinner og menn.
3) Forebygging av kondylomer som har årsakssammenheng med visse HPV typer.

Cervarix vant anbudskonkurransen på bakgrunn av en totalscore for både kvalitet og pris.

KRYSSBESKYTTELSE. Vaksinen Cervarix som benyttes i det norske vaksinasjonsprogrammet, beskytter mot de kreftfremkallende HPV-typene 16 og 18, og har høy kryssbeskyttelse mot tre andre kreftfremkallende HPV-typer (type 31, 33 og 45). I Norge forårsakes 91 prosent av livmorhalskrefttilfellene av de fem HPV-typene som det har vist seg at Cervarix gir beskyttelse mot, mens 59 prosent av alvorlige celleforandringer i livmorhalsen skyldes disse typene. HPV-relatert kreft hos menn forårsakes i all hovedsak av HPV-type 16 og18.

Til sammen blir rundt 400 kvinner, hvorav rundt 300 tilfeller skyldes livmorhalskreft, og over 100 menn rammet av HPV-relatert kreft i Norge hvert år.

LIKE RETTIGHETER. Per juli 2017 hadde 82 land innført HPV-vaksine i sine vaksinasjonsprogram. I Europa benytter følgende land Cervarix i sine vaksinasjonsprogram: Belgia, Kroatia, Finland, Ungarn, Island, Latvia, Luxemburg, Makedonia, Malta og Nederland. Land som fore eksempel Frankrike, Tyskland, Italia og Spania benytter både Gardasil og Cervarix.

Når vaksinasjonstilbudet utvides til å gjelde gutter fra høsten 2018, vil gutter og jenter få like rettigheter til forebygging av alvorlig HPV-relatert sykdom.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 09/2018

Powered by Labrador CMS