Kan LP forsvares som ME-behandling?

Enkelte leger og andre har latt seg forføre av mirakelhistoriene om Lightning Process (LP). Hvem har ansvaret når ME-pasienter blir sykere etter LP-kurs som er anbefalt av offentlig helsevesen?

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Venke Midtlien, ME-syk, Telemark
LIGHTNING PROCESS-instruktør Live Landmark mer enn antyder at man kan bli frisk av ME ved å tenke slik hun selv mener er riktig. Slik jeg oppfatter Landmark, mener hun nå også at barn kan bli friske av at mor endrer tankemønster etter hennes anvisning.
LP har lenge versert i media som en virksom kur for ME-syke. Tidligere skulle man bli frisk etter tre dagers kurs. – Bli frisk med lynets hastighet, sto det på forsiden i en avis. Påstanden har blitt moderert etter hvert som erfaringene med kurset har kommet frem: Mange blir sykere, mange har ingen endring og ingen blir friske etter tre dager.
UDOKUMENTERT. Dokumentasjon på at folk i det hele tatt blir friske eller friskere, har aldri blitt vist. Men fremdeles påstås det at LP kan gjøre deg frisk fra ME, bare at det tar litt lengre tid. Man må ta litt flere kurs.
Forskning viser at ME har sammenheng med infeksjoner og et unormalt immunforsvar, dette i tillegg til mange andre fysiologiske avvik. Sykdommen kan føre til alvorlig funksjonshemming, det finnes opphopning i familier, også hos barn, og det har vært flere epidemier. Noen ME-syke er fullstendige pleiepasienter. Andre er ikke rammet like hardt, og en del kan klare en viss aktivitet.
UNDERKASTING. Det som forskere og ME-spesialister imidlertid ser ut til å være enige om, er at hvis man går over sin tålegrense, fører det til forverring og man kan lande på et enda lavere funksjonsnivå enn tidligere. Det betyr at behandling av ME-pasienter må tilpasses individuelt.
LP tar ikke hensyn til dette, men bruker det samme opplegget uansett diagnose og funksjonsnivå. Det stilles ingen krav til veilederne om helsefaglig utdanning, og man trenger ingen diagnose for å delta. Men det kreves fra kursdeltakeren at denne underkaster seg veileders opplegg og ikke opponerer, eller stiller kritiske spørsmål, for da ødelegger man for andre deltakere som ønsker å fokusere på å bli friske. Og LP virker således ikke.
METODEN. Phil Parker, som utviklet metoden og får royalty fra kursene, opererer med en tilfriskingsprosent på 85–90. Måten man finner dette tallet på, skjer slik: Tredje kursdag må alle svare på spørsmål, og ett av dem lyder: – Har du ME? Da har du gjennom tre dager fått gjentatt gang på gang: Du har ikke ME, du gjør ME. Og budskapet er: «Dersom du svarer ja på dette spørsmålet, vil ikke metoden virke».
Hva svarer du da? Selvfølgelig: -Nei, jeg har ikke ME, og vips: du har en tilfriskingsprosent på 90. Og dette tallet blir brukt av LP-veiledere over hele kloden. Lurt, for da blir det raskt en sannhet, ikke sant?
Du får også beskjed om å fjerne alle følelser, gjenstander og evt. mennesker som bidrar til å opprettholde sykdomstanker samt overse alle symptomer og late som om du er frisk. – Ellers gjør du prosessen feil, og metoden virker da ikke. Altså; det er du som gjør/tenker galt – og derfor er du fortsatt syk.
SYSTEMKOLLAPS. Vi var noen norske deltakere på LP-kurs i England for noen år siden, alle med ME-diagnose. Vi fikk plass etter utsiling, for det ligger i LP-konseptet: Kun dem som er 100 prosent motivert, får delta. – Ellers virker ikke prosessen.
Vi gikk inn for LP med stort alvor, vi brukte metoden som lært. Vi proklamerte at vi var friske. Men: Ett år etter var vi like syke. Én ble i løpet av det første halvåret livstruende syk av alvorlige infeksjoner. Vi ga alle opp LP da.
Det finnes mange ME-syke som har fått stor forverring av sykdommen etter LP. Forverringen kan komme etter kortere og lengre tid, jeg har sågar hørt om folk som har fått total systemkollaps etter ett–to år. Dette forteller ikke LP-veilederne om i sin markedsføring. Hvorfor ikke?
ANSVARET. Det er med tristhet jeg ser at enkelte leger og andre har latt seg forføre av mirakelhistoriene om LP. Det er trist å se hvordan ansvarlig helsepersonell plutselig ikke forholder seg til evidensbasert behandling, men i stedet velger historier fra mediene som begrunnelse for valg av behandling for alvorlig syke pasienter.
Hvordan er dette mulig? Jeg setter spørsmålstegn ved om de virkelig vet hva de utsetter pasientene for? Hvem har ansvaret når ME-pasienter blir sykere etter LP-kurs anbefalt av offentlig helsevesen?
LP-veilederne har sikret seg ved å kalle dette for trening i stedet for behandling, samtidig som deltakerne må underskrive på at de selv er ansvarlige. Deltakeren må også skrive under på at kursets innhold ikke avsløres for noen. – For ellers vil ikke prosessen virke. Ligner ikke dette på det vi kaller for hjernevask?
UFORSVARLIG? Jeg ber vennligst om at leger og ansvarlige innen hjelpeapparatet tar til seg det faktum at LP er potensielt farlig for ME-syke. Jeg ber om at de slutter å forholde seg til mirakelhistorier som bakgrunn for anbefalinger av behandling for alvorlig sykdom. Det kan da ikke være forsvarlig at Live Landmark, som er journalist, og én pasient blant mange, skal få bestemme hvordan alvorlig syke mennesker skal behandles i dette landet?
All behandling bør skje på bakgrunn av dokumenterbar forskning og erfaringskompetanse basert på store brukerundersøkelser. Mirakelhistorier i mediene kan ikke være det som setter standarden for hvordan syke behandles i et opplyst land som Norge.
Burde det ikke være unødvendig å påpeke dette i 2015?
Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS