Jordmødre og helsesykepleiere bør brukes mer aktivt

Det er viktig å få flere aktører på banen slik at vi sammen kan sørge for et likeverdig tilbud om kvinnehelse i Norge.

Publisert
Thorbjørn Brook Steen
Thorbjørn Brook Steen

Innlegg: Thorbjørn Brook Steen, overlege ved fødeavdelingen på Oslo universitetssykehus på Ullevål, styreleder Sex og samfunn

Eva-Johanne Meldahl, jordmor Sex og samfunn

Eva-Johanne Meldahl
Eva-Johanne Meldahl

Mariann Olsvik, helsesykepleier Sex og samfunn

I EN KRONIKK i Dagens Medisin stiller Kari Løvendahl Mogstad spørsmålet; Har politikerne blitt misledet til å tro at jordmor er den riktige aktøren til å ta større del i kvinnehelsen? Misledet? Nei, mener Sex og samfunn.

Det er viktig å få flere aktører på banen slik at vi sammen kan sørge for et likeverdig tilbud om kvinnehelse i Norge. Problemet ligger i at det lenge har vært mangel på kompetanse. For å øke denne mener Sex og samfunn at jordmødrene klart bør ha en større rolle. Det bør også helsesykepleierne.

Både jordmødre og helsesykepleiere, begge med masterutdannelse, og ett til to år med spesialisering, blant annet med kvinnehelse som fokus, sitter på viktig kunnskap som kan, og bør, brukes mer aktivt. Dette skal selvsagt ikke gå på bekostning av hverken pasientens oppfølging, eller behovet for legens kompetanse. I de fleste tilfeller, som i fødselsomsorgen, gir vi bedre helsehjelp når den skjer tverrfaglig.

Ved å anerkjenne jordmødres kompetanse kan man løfte frem kvinnehelse som et viktig felt, som det bør finnes gode tilbud for i primærhelsetjenesten

KOMPETANSE. Det lønner seg med kunnskap og kompetanse. Siden jordmødre og helsesykepleiere fikk rekvisisjonsrett på langtidsvirkende prevensjon (LARC) i 2016, har aborttallene gått kraftig ned. Sex og samfunn driver opplæring i LARC. Opplæringen holdes av jordmor eller helsesykepleier. Her lærer vi opp andre helsesykepleiere, jordmødre og leger.

Jo flere som har fokus på kvinnehelse jo bedre. Helsesykepleiere på helsestasjon for ungdom og i skolehelsetjenesten har for eksempel en unik mulighet til å oppdage jenter med endometriose. Dette kan sørge for tidlig utredning og et bedre liv.

Vi ser at kvinner bestiller timer både hos lege og jordmor i svangerskapsomsorgen for etterkontroll etter fødsel og ved prevensjonsveiledning. Ved Sex og samfunn har vi mange erfaringer med at pasienter ønsker å komme til oss fordi fastlegen sjelden administrer LARC, eller at fastlegen selv henviser til oss.

HELHETEN. Ingen vil gjøre feil. Heller ikke jordmødrene eller helsesykepleierne. Da er det flott at de kjenner sin begrensning. Og at det er gode systemer for videre henvisning. Sex og samfunn har utarbeidet prosedyrer og verktøy for å kartlegge pasienten, og vi lærer helsesykepleier og jordmor opp i dette.

Jordmødre har spesialkompetanse på kvinners helse knyttet til seksuell og reproduktiv helse. I Sverige har jordmødre hatt langt flere oppgaver knyttet til kvinnehelse enn norske jordmødre noen gang har hatt. Det tillater en tanke om at jordmors kunnskap og kompetanse kan benyttes i helhetlig omsorgsarbeid med kvinnehelse. Ved å anerkjenne jordmødres kompetanse kan man løfte frem kvinnehelse som et viktig felt, som det bør finnes gode tilbud for i primærhelsetjenesten.

MER FORSKNING. Sex og samfunn ønsker at alle kommuner skal ha et eget kvinnehelseteam. Her skal det sitte fagpersonell, både fastlege, helsesykepleier, jordmor og sosialfaglig kompetanse. Det er flere oppgaver knyttet til kvinnehelse som i dag står udekket, for eksempel oppfølging ved spontanabort, abortveiledning og administrasjon av LARC. I dag finnes ikke et likeverdig tilbud. Et slikt team vil sørge for faglig kompetanse og ressurser knyttet til kvinners helse i hele landet.

Vi heier på mer forskning på kvinner og kvinnehelse, og bedre og mer kompetanse i helsevesenet. Da trenger vi flere ansattgrupper med økt kunnskap. Alle må med for løfte kvinnehelsa høyt opp på agendaen.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS