UTDATERT BEHANDLINGSKRAV: – Hvordan skal en ME-pasient i lengden skal ha energioverskudd til å gjennomføre en rekke behandlinger, spør Jussformidlingen, som krever at behandlingskravene for ME-syke personer oppdateres i tråd med ny forskning.

Dagens ordning gjør ME-pasienter enda sykere

Formålet med uføretrygd er å sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av sykdom. Likevel faller mange ME-pasienter utenfor ytelsen – fordi de ikke oppfyller behandlingskravet.

Publisert
Jenny Johnsrud Amundsen

Behandlingskravet bygger på en utdatert veiledning

SE FOR DEG at du ligger i et mørkt rom store deler av dagen for å klare å spise familiemiddag, for å fullføre nødvendig husarbeid – eller for å klare å gjennomføre en kort gåtur. Likevel oppstiller dagens ordning et krav om at du gjennomfører utallige behandlinger – ellers står avslaget på uføretrygd og banker på døren: Det siste du trenger i en allerede tøff hverdag.

FALLER UTENFOR. Dette er dessverre tilfellet for mange ME-pasienter.

Formålet med uføretrygd er å sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av sykdom.

Likevel faller mange ME-pasienter utenfor ytelsen fordi de ikke oppfyller behandlingskravet, som forutsetter at vedkommende har gjennomgått hensiktsmessig behandling for å bedre inntektsevnen.

STRENGERE FOR ME-SYKE. I et rundskriv fra Nav er det opplistet ulike behandlingsmetoder rettet mot ME-pasienter, blant annet mestringskurs, tilpasset aktivitet og trening og kognitiv terapi.

Behandlingsmåter som mislykkes, kan oppleves som enda et nederlag i en ellers tøff hverdag.

Behandlingsmetodene skal som hovedregel være utprøvd før man oppfyller behandlingskravet.

Et tilsvarende krav stilles ikke til andre ettersom andre sykdommer er enklere å stadfeste. Dette fører til at det i realiteten stilles et strengere krav til ME-syke.

ENERGIKREVENDE. Jussformidlingen setter spørsmålstegn ved hvordan en ME-pasient i lengden skal ha energioverskudd til å gjennomføre en rekke behandlinger. Spesielt med tanke på at behandlingsmåter som mislykkes, kan oppleves som enda et nederlag i en ellers tøff hverdag.

Dette fører til at mange ikke gjennomfører behandlingene eller avbryter dem underveis. Resultatet er at de får avslag på uføretrygd fordi Nav mener de ikke har prøvd nok behandlingsmetoder.

Det er en risiko for at ME-pasienter pålegges behandlingsmetoder som forskningen i ettertid har avskrevet grunnet begrenset dokumentert effekt

UTDATERT VEILEDER! Behandlingene som kreves gjennomført, utgår fra en nasjonal veileder som ikke er oppdatert siden 2015. Da det har kommet ny forskning på området, bygger behandlingskravet på en utdatert veiledning. Det løper derfor en risiko for at ME-pasienter pålegges behandlingsmetoder som forskningen i ettertid har avskrevet grunnet begrenset dokumentert effekt.

Jussformidlingen krever derfor at behandlingskravene oppdateres i tråd med ny forskning.

UHELDIG KRAV. Jussformidlingen er enig i at det skal stilles visse krav til å få innvilget uføretrygd, og at det er vanskelig å avgjøre i tilfeller av usynlig sykdom.

Vi mener imidlertid at det er uheldig å stille krav om uttømmende behandling for ME- pasienter, når dette kravet ikke oppstilles ved andre sykdommer.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS