FÅ: Det er kun få legemidler som kan egenproduseres i Norge, ifølge Statens legemiddelverk.

Foto: Getty Images

SLV: Ikke mulig å dekke hele behovet for legemidler

Paracetamol er ett av få legemidler som kan produseres i Norge, ifølge Statens legemiddelverk.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Statens legemiddelverk gjort en vurdering av mulighetene for øke legemiddelproduksjonen i Norge på kort sikt for å begrense en eventuell mangelsituasjon under pandemien.

– Vår kartlegging av dagens produksjonskapasitet viser at det kun er mulig å egenprodusere noen få legemidler, skriver SLV på sine nettsider.

Høye krav

​– Legemiddelproduksjon er avansert og det er høye krav til kvalitet i alle ledd. Norge er som alle andre land avhengig av at den globale legemiddelproduksjonen og forsyningskjeden fungerer, skriver SLV.

Det vises til at det brukes en mengde ulike legemidler i Norge, og at mye av råstoff- og legemiddelproduksjonen foregår i Kina og India.

– Egenproduksjon av legemidler kan være et bidrag til å bedre beredskapen, men kan aldri komme opp i et omfang som dekker vårt behov for legemidler.

Paracetamol og adrenalin

Statens legemiddelverk oppgir at følgende legemidler kan produseres i Norge: 

  • paracetamol og metformintabletter i eksisterende fabrikker
  • adrenalin, noradrenlin og fentanyl injeksjonsprodukter på sykehusapotekene

Legemiddelverket understreker at det er Helse- og omsorgsdepartementet som fatter beslutning om en eventuell beredskapsproduksjon av paracetamol og metformintabletter, men at råvarer til produksjonen i sykehusapotek allerede er kjøpt inn.

– Dette er legemidler som er viktige å ha beredskap på under pandemien, skriver SLV.

SLV løfter samtidig muligheten for å gjøre en nærmere kartlegging av muligheter for produksjon av smalspektret antibiotika i Norge, men viser til at dette blant annet vil være kostbart og at det kan være aktuelt med et nordisk samarbeid.

Powered by Labrador CMS