OMDISPONERT: Personalet ble flyttet til blant annet koronatesting, smittesporing og vaksinering.

Foto: Getty Images

Åtte av ti kommuner omdisponerte helsesykepleiere

78 prosent av norske kommuner flyttet personell fra helsestasjoner og skolehelsetjenesten til koronahåndtering i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Andelen øker marginalt fra 2020, da andelen var 75 prosent.

I fjor hadde 75 prosent av kommunene flyttet helsesykepleiere fra sine ordinære oppgaver. 14 prosent gjorde det samme med jordmødre, og 23 prosent omdisponerte annet personell fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten, skriver SSB.

Personalet ble flyttet til blant annet koronatesting, smittesporing, vaksinetelefon og oppgaver knyttet til selve vaksineringen. Tall fra 2020 viser imidlertid at omdisponeringen i mange kommuner utgjorde en ganske liten andel av årsverkene.

Samtlige fylker opplevde slik omdisponering i fjor. Vestland og Innlandet hadde størst andel kommuner med omdisponert personell, henholdsvis 86 og 84 prosent. Agder hadde lavest andel, med i overkant av 50 prosent.

Små kommuner omdisponerte oftere i 2021, mens store kommuner gjorde dette sjeldnere enn i året før.

I fjor var det igjen økning i andelen nyfødte som fikk hjemmebesøk av helsesykepleier. I 2019 fikk ni av ti nyfødte hjemmebesøk, mens andelen sank til sju av ti i 2020. I fjor var nivået oppe til åtte av ti. Andelen nybakte mødre som mottok hjemmebesøk fra jordmor, økte til 55 prosent i 2021. Det er høyere enn før pandemien.

Det var nedgang i andelen førsteklasse-barn som ble undersøkt av skolehelsetjenesten. 87 prosent fikk en slik undersøkelse i 2021, mot 90–91 prosent de to foregående årene.

Powered by Labrador CMS