UKJENT HAV: - Hele verden er ute og seiler på et hav hvor vi ikke kjenner revene eller værforholdene, sier lege Pål Gulbrandsen. Da kursene han skulle holde ble avlyst, ble han mentor for studenter i steden.

Foto: Foto: Siv Dolmen/arkivfoto

UiO oppretter digital mentorordning for studenter

Lege og professor Pål Gulbrandsen møter medisinstudenter på nett for å snakke om usikkerhet og redsel for å gjøre feil.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

POSITIV: – Jeg synes dette er et veldig fint initiativ, spesielt nå som mange studenter er borte fra universitetet og ikke får oppfølging som vanlig, sier Håvard Ulsaker, leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf). Foto: Norsk medisinstudentforening

– Formålet er å gi de unge mulighet til å møte en erfaren lege som de kan bli kjent med over tid, sier lege og professor Pål Gulbrandsen til Dagens Medisin om den nye mentorordningen.

Han opplyser at innføringen av en mentorordning ble utredet allerede for seks år siden, i forbindelse med revidering av studieplanen ved fakultetet.

– Dette er noe som blant annet er innført ved Karolinska Institutet, University of Manchester og Universität Zürich. Men det viste seg å være for ambisiøst å få til, så det ble lagt i skuffen, forklarer professoren ved Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri.

 Så kom Covid-19 til Norge.

– To ting skjedde da Covid-19 kom. For det første måtte fakultetet kaste seg rundt og gjøre undervisningen digital, noe som har ført til at mange studenter har blitt sittende på hybelen og er avskåret fra ferdighetstrening og pasientkontakt. En del av studentene blir frustrerte, og noen kanskje også ensomme, sier Gulbrandsen.

– For det andre, så er det sånn at jeg til vanlig bruker mye tid til å undervise leger i hvordan de skal driver veiledning og supervisjon. Disse kursene falt bort og da fikk jeg tid til overs, så da spurte jeg om fakultetet kunne bruke meg til noe.

Snakker om usikkerhet

Før påske ble det avholdt et digitalt allmøte for studenter hvor det ble klart at det var et ønske om å opprette en ordning med digitale gruppemøter. Så langt har 15 studenter meldt seg. De er delt inn i to grupper – én for førsteårsstudenter og én for studenter som har kommet lengre i studieløpet. Den sistnevnte gruppen hadde sitt første møte forrige uke.

– Vi har så vidt begynt, så jeg prøver å få tak i hva de er opptatt av. Det første emnet – som ikke var overraskende for meg som jobber med dette feltet – var usikkerhet, sier Gulbrandsen.

– Dette er ikke spesifikt for Covid-19. Det er nok mer sånn at dette er en utløsende situasjon. Usikkerhet er ofte mer til stede blant dem som er uerfarne. De er redde for å gjøre feil, og da er det fint å få snakket om det.

Flest kvinner

Det er både studenter som jobber i helsetjenesten og studenter som ikke jobber i helsetjenesten som har meldt seg på. Gulbrandsen tror det kan bli aktuelt å ta opp situasjonen i helsetjenesten i lys av Covid-19, men at dette ikke har vært et tema så langt.

– Det er mange ekstra hensyn som må tas med tanke på smittefare for eksempel, men det er ikke noen som har problematisert dette så langt. Det er jo også mange av disse studentene som ikke har så mye erfaring fra tidligere, sier professoren.

Flertallet av studentene er kvinner.

– Det nesten bare kvinner som oppgir behovet for en mentor. Jeg har ikke studert dette, men det passer sammen med en oppfatning om at jenter har mer behov for å snakke om dette for å forholde seg til det. Gutta er nok litt mer laid-back når det gjelder risiko. Samtidig som det så klart er store variasjoner i begge grupper, sier professoren.

– Det er litt synd at det er så kjønnshomogent, men det er jo fortsatt tidlig å si om det kun er jentene som vil oppsøke tilbudet. Hvis dem som deltar opplever at de får noe igjen for det, så kan det jo komme flere etter hvert.

– Fint initiativ

– Jeg synes dette er et veldig fint initiativ, spesielt nå som mange studenter er borte fra universitetet og ikke får oppfølging som vanlig, sier Håvard Ulsaker, leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf).

Han viser til at veiledning, tilbakemelding og kontinuitet har vært temaer som har blitt tatt opp på medisinstudiet over tid.

– Studiebarometerundersøkelsen har vist gang på gang at dette er en akilleshæl. På NTNU møter vi for eksempel over 400 undervisere på seks år og en får ikke et én-til-én-forhold til dem, så å få en slags mentor tror jeg er veldig smart.

Når det gjelder kjønnsfordelingen, mener studentlederen at det kan være flere årsaker til at guttene ikke har meldt seg.

– Det kan jo være det er en høyere terskel for gutter å oppsøke dette tilbudet, men det er vanskelig å spekulere i det.

– Seiler på ukjent hav

Så langt er planen er at gruppene skal møtes annenhver uke frem til sommeren, opplyser Gulbrandsen.

– Covid-19 gir seg ikke med det første. Det kan være behovet er dekket til sommeren, eller at gruppene ønsker å fortsette, det får vi se an underveis. Hele verden er ute og seiler på et hav hvor vi ikke kjenner revene eller værforholdene. Vi får ikke drive altfor mye langtidsplanlegging.

Powered by Labrador CMS