MEDISINSTUDENTENE BEKYMRET: – Vi vil se på hvordan vi kan få kompensert for manglende trening nå senere i studieløpet, sier Elin Olaug Rosvold, prodekan ved Universitetet i Oslo. Nmf-leder Håvard Ulsaker vil sikre at medisinstudentene får gjennomført den kliniske undervisningen, og særlig pasientmøtene.

Foto: Vidar Sandnes/ Amalie Hulth Hovland, Uio

Bekymret for den pasientsentrerte undervisningen

–  Pasientmøtene er grunnmuren i utdanningen vår og essensielle for at vi skal lære oss medisin.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Dette sier Håvard Ulsaker, leder for Norsk medisinstudentforening (Nmf).

– Pasientmøtene er grunnmuren
Han håper universitetene og sykehusene tar ansvar og planlegger for at studentene kan møte pasienter igjen til høsten.

Jeg må berømme studentene for måten de har håndtert situasjonen Elin Olaug Rosvold, Uio

–  Vi mener det viktig å komme i gang med tilnærmet normal praksis og klinisk undervisning. Pasientmøtene er grunnmuren i utdanningen vår, og essensielle for at vi skal lære oss medisin, sier Ulsaker til Dagens Medisin.

Han mener det er uheldig hvis studenter går flere måneder uten å møte pasienter.

Samtidig understreker han at studentene ikke forventer at høsten ikke er fullt ut planlagt ennå.

– Nå kommer eksamener, og sommerferien. Det holder at planene er på plass til studiestart.
– Men det er viktig at det blir en slags normalisering. Sykehusene må også ta et ansvar. Det er forståelse for at det ikke blir helt som normalt, men vi håper det kan bli tilrettelagt og organisert slik at studentene kan komme på sykehusene.

Ulsaker sier han håper man er forberedt til neste semester, og at det blir tilrettelagt for at studenter også kan ta igjen noe av det man ikke fikk gjennomført i vår.

Trening i lab?
–  Når epidemien kom var man uforberedt. Situasjonen er ikke uforberedt til høsten, og derfor ønsker vi at universitetene og sykehusene bruker ressurser på å planlegge god klinisk undervisning i høst.

–  Vi håper det kan bli mulig for studenter å for eksempel trene i simuleringslab’er på undersøkelser og prosedyrer man har gått glipp av. Det er viktig at det er på frivillig basis, noe studenter kan gjøre på ettermiddager etter endt undervisning, sier Ulsaker.

Det er litt tidlig å si hvordan høsten blir for studentene, sier Elin Olaug Rosvold, prodekan ved Universitetet i Oslo.

–  Vi skal i kontakt med sykehusene nå. Målet vårt er å komme til enighet med dem og få dette til, men det er for tidlig å si hvordan høsten blir.

–  Vår intensjon er at vi i størst mulig grad får gitt studentene den kliniske undervisningen som studieplanen legger opp til, sier Rosvold.

–  Vil det bli tilrettelagt for at studenter til høsten kan ta igjen noe av det man kan ha gått glipp av i vår med tanke på undersøkelser og prosedyrer?

–  Vi skal se på hva vi kan klare å få til. Vi ønsker å tilrettelegge for det, utfordringen her er at det kommer et nytt kull. Vi prøver også å få til noe nå i vår.

–  Vil dette være frivillig?

–  Vi vil ikke tvinge studentene. Men vi vet at dette er svært ønskelig fra studentenes side, og vil se på hvordan vi kan få kompensert for manglende trening nå senere i studieløpet. Målet er alltid å utdanne studentene slik at de er klar for jobben som venter ved endt utdanning.

Praksis denne våren
Ulsaker og Nmf mener løsningene nå i vår har vært akseptable:

–  Jeg vet at ved UiO har man forsøkt å opprettholde og gjennomføre normal praksis, og ved NTNU ble studentene på femte året forhåndsgodkjente og fikk lisens slik at de kunne arbeide ved sykehus i Helse Midt-Norge. Det har også variert fra praksissted til praksissted hvor godt studentene synes løsningene har fungert, sier Ulsaker.

Men tilbakemeldinger fra studenter som går tredje og fjerde året, som er i «roterende praksis», hvor de er innom flere avdelinger, har vært litt mer varierende, peker han på:

–  Da blir det opp til avdelingene og enkeltleger hvordan undervisningen har blitt gjennomført. Slik sett har det blitt mer varierende kvalitet.

Rosvold sier det er flott at femteårsstudentene ved UiO har fått gjennomført praksis denne våren.

–  Praksis for femteårsstudentene i vår har vi klart å opprettholde, vi er takknemlige for at sykehusene og fastlegene har klart det. Jeg må berømme dem for det, at de har tenkt på studentene og fått dem gjennom til tross for den situasjonen de har stått i.

– Har håndtert situasjonen bra
Ulsaker skryter av fakultetene:

–  De har taklet det bra, kastet seg rundt og gjort sitt beste. Studentene har forståelse for at dette ikke er en normal situasjon.

Også Rosvold skryter av studentene tilknyttet UiO:

–  Jeg må berømme studentene for måten de har håndtert situasjonen. De har vært flinke til å støtte opp om de endringer som har vært nødvendige å gjøre, og de har kommet med gode innspill. Det har vært gjort en flott jobb fra studentenes side, sier Rosvold.

Powered by Labrador CMS