FORSKER PÅ TILFELLER: Overlege Pål André Holme ved Rikshospitalet er sisteforfatter for artikkelen som nå er publisert. Foto: Anders Bayer/OUS

FORSKER PÅ TILFELLER: Overlege Pål André Holme ved Rikshospitalet er sisteforfatter for artikkelen som nå er publisert.

Foto: Anders Bayer/OUS

Norske vaksinefunn publisert i prestisjetidsskrift

Norske forskere har publisert funn om en sjelden tilstand etter koronavaksinering i tidsskriftet New England Journal of Medicine. Det skjer samtidig med publiseringen av funn fra en tysk forskergruppe.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Vi er imponert over det forskningsgruppene ved OUS og UNN har fått til, og de har levert et viktig bidrag til å forstå hva som har skjedd, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen til Dagens Medisin om publikasjonen som ble lagt ut fredag ettermiddag. 

Satt på pause

Den 11. mars satte Norge vaksineringen med AstraZenecas koronavaksine på en midlertidig pause. Det var da kommet meldinger om alvorlige sykdomstilfeller i utlandet. Noen dager senere ble det klart at flere helsearbeidere var innlagt på Rikshospitalet med lignende sykdomstilfeller. Til sammen har nå fem personer vært innlagt ved sykehuset etter vaksinasjon og med den sjeldne tilstanden.

Siden dette har legene jobbet med å finne ut hva som har skjedd, og om det var en sammenheng mellom vaksineringen og den svært sjeldne kombinasjonen av blodpropp og lave blodplater.

Overlege Pål André Holme ved Rikshospitalet har uttalt at sammenhengen er funnet og at reaksjonen skyldes vaksinen. – Vi har gjort laboratoriefunn som tilsier at det er en klar sammenheng, sa Holmes kollega Nina Haagenrud Schultz til Dagens Medisin før påske.

– I artikkelen beskriver forskerne undersøkelsene som er gjort og viser at pasientene hadde veldig høye antistoffer mot platefaktor 4. Hvorfor de hadde høye nivåer av disse antistoffene, vil kunne belyses med videre forskning, sier Madsen.

Beskriver undersøkelser

I artikkelen fremgår at at de fem personene som har vært innlagt ved Rikshospitalet alle var helsearbeidere i alderen 32 til 54 år. Hvert av tilfellene til de fire kvinnene og mannen som har vært innlagt ved sykehuset, er beskrevet.

Alle pasientene hadde høye nivåer av de aktuelle antistoffene. Tilstanden ligner på en sjelden bivirkning ved bruk av den blodfortynnende medisinen heparin.

«Fordi de fem tilfellene oppsto i en populasjon på mer enn 130.000 vaksinerte personer, foreslår vi at de representerer en sjelden vaksine-relatert variant av spontan heparin-indusert trombocytopeni», skriver de norske forskerne.

Tilstanden henvises til som «vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni».

Funn fra to forskergrupper

Det er flere forskningsmiljøer internasjonalt som forsker på de sjeldne tilfellene som er oppdaget. Tyske forskere, under ledelse av professor Andreas Greinacher ved Universitetet i Greifswald har også publisert funn i prestisjetidsskriftet NEJM samtidig med den norske gruppen. 

Denne artikkelen har tidligere vært tilgjengelig som en forhåndspublisering, så kalt pre-print.

– Disse to gruppene bekrefter i stor grad hverandres funn. Nå har vi et solid vitenskaplig grunnlag for å vite hva som skjer i disse tilfellene, sier Madsen i Legemiddelverket. 

– Vi er veldig glade for at miljøene ved OUS og UNN virkelig satset på forskningen og fikk resultatene så fort. Det er god grunn til å rose innsatsen til det norske forskningsmiljøet her.

Vil ha flere studier

The International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) skriver i en uttalelse at:

– Heldigvis ser disse bivirkningene ut til å være svært sjeldne. Selv om årsaken fortsatt er usikker, har det blitt påvist en immunrespons som utløser aktivering og forbruk av blodplater og påfølgende koagulasjonshendelser hos noen pasienter.

ISTH mener det må gjennomføres flere vitenskapelige studier for tydelig å avgjøre om og hvordan vaksinen forårsaker disse hendelsene, hvordan de best kan diagnostiseres og med anbefaling om behandling.

– Siden de første tilfellene ble rapportert, har medlemmer av ISTH i land rundt om i verden jobbet utrettelig og bidratt sterkt til vår vitenskapelige forståelse av hvorfor trombose oppstår i kombinasjon med trombocytopeni, og i noen tilfeller med blødning.

– Vi applauderer og støtter den pågående innsatsen til det vitenskapelige samfunnet når de arbeider for å ta vare på pasienter og forstå og bestemme de underliggende årsakene og optimale diagnostiske og behandlingsprotokoller, oppsummeres det. 

Her kan du lese forskernes kommentarer om egne funn. 

Powered by Labrador CMS