STORE ETTERSLEP: Ortopediske inngrep vil bli kansellert hyppigst, med estimerte 6,3 millioner kanselleringer i løpet av en 12-ukersperiode. Det er også beregnet at 2,3 millioner kreftkirurgiske inngrep blir kansellert. Illustrasjonsfoto. 

 

Foto: Vidar Sandnes

Studie: Over 60.000 operasjoner kansellert i Norge

Covid-19-pandemien medfører 28 millioner avlyste kirurgiske inngrep globalt og gir også store ringvirkninger ved norske sykehus.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

COVIDSurg Collaborative

Et forskningsnettverk som undersøker effekten av Covid-19 -pandemien på kirurgisk virksomhet.Over 5000 kirurger fra 120 land deltar. Til nå har data fra 7.500 kirurgiske Covid-19-pasienter fra 440 sykehus blitt samlet inn.Data samles inn fortløpende frem til 1. september 2020.Fra Norge deltar kirurger fra alle de regionale helseforetak.

En fersk internasjonal studie beregner at 28,4 millioner kirurgiske inngrep vil bli utsatt som følge av Covid-19-pandemien. 

Studien, som er publisert i British Journal of Surgery, har samlet inn data fra 359 sykehus i 71 land og viser at hver ekstra uke med nedsatt kirurgisk aktivitet medfører 2,4 millioner nye kanselleringer. 

I Norge ble planlagt kirurgi kansellert i en femukersperiode, fra 12. mars til 20. april. I studien er det beregnet at opptil 64.442 prosedyrer i Norge er kansellert, hvorav 3.571 av dem er relatert til kreftsykdom.

Knut Magne Augestad, overlege i Gastroenterologisk kirurgi ved Helgelandssykehuset og forsker ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Kjetil Søreide, overlege i Gastroenetrologisk kirurgi ved Stavanger Universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen har bidratt til studien.

Augestad sier at selv om det var nødvendig å kansellere planlagt kirurgisk aktivitet under pandemien, medfører kanselleringene en ekstra byrde for pasienter og helsevesenet.

Knut Magne Augestad er overlege ved Helgelandssykehuset og forsker ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Pasientenes helsetilstand kan forverres, med nedsatt livskvalitet som resultat i ventetiden frem til et nytt kirurgisk inngrep, uttaler han i en pressemelding. 

Norge er ikke like hardt rammet som eksempelvis Italia, Storbritannia og USA og sammenlignet med andre land har Norge kunnet gjenoppta planlagt kirurgisk virksomhet langt raskere.

Kanselleringene vil likevel medføre en betydelig økning i kirurgiske ventelister som må ryddes unna når Covid-19-pandemien er over.

– Kanselleringene vil koste det norske helsevesen opp mot to milliarder kroner. Ekstra midler og ressurser må til for å øke kirurgisk kapasitet og rydde unna ventelister når pandemien ebber ut, argumenterer Søreide.

Forskerne anslår at det globalt vil være 72,3 prosent av planlagt kirurgi som kanselleres som følge av Covid-19-pandemien. De fleste vil omhandle inngrep for godartede tilstander, men operasjoner for kreft vil også bli rammet.

Ortopediske inngrep vil bli kansellert hyppigst, med estimerte 6,3 millioner kanselleringer i løpet av en 12-ukersperiode. Det er også beregnet at 2,3 millioner kreftkirurgiske inngrep blir kansellert. 

Powered by Labrador CMS