UTSATT: En britisk-amerikansk studie sammenligner hvor mange blant helsepersonell som oppgir å ha testet positivt for covid-19 sammenlignet med personer i den generelle befolkningen. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Foto:

Studie: Helsepersonell mer utsatt enn den generelle befolkningen

En ny studie basert på selvrapportering av britiske og amerikansk helsepersonell antyder en tre ganger større sannsynlighet for å teste positivt for covid-19 for personer som jobbet med direkte pasientkontakt i vår, sammenlignet med den generelle befolkningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Studien er publisert i tidsskriftet The Lancet Public Health.

Funnene er basert på selvrapporterte data fra 99.795 amerikansk og britisk helsepersonell, som har rapportert om sin helse via en smarttelefon-appen «COVID Symptom Study» mellom 24. mars og 23. april. Appen er utviklet av organisasjonen Zoe Global i samarbeid med Massachusetts General Hospital og King's College London.

Ifølge studien var det minst 3,4 ganger så stor sannsynlighet for at helsepersonellet med direkte pasientkontakt ville teste positivt for covid-19, enn den generelle befolkningen, etter å ha tatt hensyn til ulik testfrekvens mellom gruppene.

Prevalensen av covid-19 var på 2.747 per 100.000 blant helsepersonell med direkte pasientkontakt som brukte appen, sammenlignet med 242 per 100.000 blant appbrukerne fra befolkningen for øvrig.

 - Tidligere rapportering fra folkehelsemyndigheter antyder at rundt 10 til 20 prosent av covid-19-infeksjonene forekommer blant helsepersonell. Vår studie gir en mer presis evaluering av omfanget av den økte infeksjonsrisikoen blant helsepersonell sammenlignet med den generelle befolkningen, sier professor Andrew Chan ved Massachusetts General Hospital, som er en av forfatterne bak studien i en uttalelse.

Preliminære resultater fra studien antyder at etnisk bakgrunn, klinisk setting og tilgang til adekvat beskyttelsesutstyr som viktige faktorer. Forfatterne bak studien oppfordrer helsevesen til å bidra til god nok tilgang på beskyttelsesutstyr og å utvikle strategier for å beskytte helsepersonell, spesielt personer med minoritetsbakgrunn.

Powered by Labrador CMS