MÅ ENDRE: Overlege Lars Bø ved Haukeland universitetssjukehus forteller til Dagens Medisin at Norge nå må endre på hva som skal være foretrukken høyeffektiv førstebehandling for MS. Foto: Lasse Moe

Ønsker å benytte andre MS-medisiner i koronasituasjonen

Lars Bø, leder for nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS), forteller fagmiljøet nå ønsker å ta i bruk natalizumab for å behandle nye pasienter med høyaktiv sykdom, under korona-pandemien.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Bø forteller til Dagens Medisin at Norge nå må endre på hva som skal være foretrukken høyeffektiv førstebehandling for en del av pasientene med attakkvis MS (RRMS).

Det ble nylig besluttet av Beslutningsforum for nye metoder at det ikke lenger kan startes behandling blant annet med medikamentet natalizumab (Tysabri). 

– Det har nå kommet noen nye råd fra MS international federation. Vi har derfor gjort en oppdatering, forklarer Bø til Dagens Medisin.

Dette er en stor gruppe som har høyere risiko for alvorlig sykdom av COVID-19 Lars Bø

Han forteller at oppdateringen går ut på valg av immunsupprimerende for dem som skal ha høyeffektiv behandling, og hvilke intervaller det skal være mellom behandlingene.
– Risiko
– Sannsynligvis er det noe ulik risiko mellom de ulike immunmodulerende MS-legemidlene ved eventuell koronainfeksjon, og fordi en vil begrense korona-smitterisiko så mye som mulig for MS-pasientene.  

– Spørsmålet som presser seg på er ved oppstart av høyeffektiv MS-behandling, om pasientene som er JC-antistoff negative helst bør behandles med natalizumab. Dette fordi de andre høyeffektive MS-legemidlene med senker lymfocytt-tallet i en tid, og dermed kan gi høyere risiko.

Han presiserer også at de kun vil benytte natalizumab for JC-negative pasienter, som utgjør rundt femti prosent av befolkningen internasjonalt.
Fortsetter med behandling
Bø påpeker at de vil fortsette med eksisterende behandling for dem som allerede har startet opp en MS-behandling. 

Han peker på at for rituksimab, som er et legemiddel som brukes off label for mange MS-pasienter tar det svært lang tid før effekten går ut, slik at det ikke gir så mye mening å stoppe behandling for pasienter som får dette nå. 
I tillegg ville en behandlingsstopp med immunmodulerende MS-medikamenter gi betydelig øket risiko for ny forverring av MS-sykdommen, ofte med varige konsekvenser.

– For nye pasienter er det nå imidlertid ønskelig å ha natalizumab tilgjengelig, sier Bø. 

Har sendt brev
Han og kolleger viser til at de har sendt brev til fagdirektørene i de regionale helseforetakene om at de bør få tilgang på behandlingsoppstart med Tysabri.  

– De virket positivt innstilt, men vi har ennå ikke fått noen tilbakemelding fra de regionale helseforetakene, sier Bø.

Bø presiserer at MS-pasientene er et godt eksempel på en stor gruppe mennesker som trenger at alle andre som ikke er syke holder sosial avstand og følger myndighetenes råd.

– Dette er en stor gruppe som har høyere risiko for alvorlig sykdom av COVID-19.

Powered by Labrador CMS