Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Torgeir Bruun Wyllers blogg Publisert 2014-06-09

Som Mikkelsen, så Ingebrigtsen?

Hva er årsaken til all støyen fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), og hvordan vil sykehuseier og statsråd Bent Høie løse situasjonen? UNN består av sykehusene i Narvik, Harstad og Tromsø. Skal man gjøre et forsøk på å analysere situasjonen er det nærliggende å tenke på Bente Mikkelsens situasjon i Helse Sør-Øst de siste ukene før Jonas Gahr Støre på en oppsiktsvekkende lite elegant måte prøvde å gi inntrykk av at hun var headhuntet til WHO.

Som Mikkelsen er UNN-direktør Tor Ingebrigtsen hardt presset, tilliten mellom ledelse og grunnplan er på et lavmål, og han er som henne blitt en slags symbolfigur for det som gjør så mange på grunnplanet sinte og fortvilt. Mens det var OUS-fadesen og de milliardene som der er sløst bort som ble Bente Mikkelsens bane, vil Tor Ingebrigtsen kunne bli offer for sin autoritære håndtering av indre opposisjon. En styringsstil som nådde sitt foreløpige klimaks da han prøvde å snakke vekk et varslerbrev fra 42 overleger med at noen leger angivelig skulle mangle folkeskikk.

Vellykkede ledere?
Men det er også flere likhetspunkter mellom de to topplederne. Viktigst er kanskje at begge lange var sett på som svært vellykkede ledere av sine likesinnede i den helsebyråkratiske eliten. Begge har vært dyktige og viktige brikker i arbeidet med å transformere sykehus - drevet på faglighetens og barmhjertighetens premisser - til foretak drevet som en miks av business og byråkrati. Begge er som ledere produkter av - og samtidig pådrivere for - new public management som styringsideologi. Oslo-fusjonen ble Bente Mikkelsens snublesten siden den er så ualminnelig stor og dyr, men også i resten av landet dyrker man overtroen på "jo større dess bedre". Og hvis håndteringen av indre opposisjon skulle bli Ingebrigtsens bane, betyr ikke det nødvendigvis at takhøyden er større andre steder. Kanskje er en viktigere forklaring at UNN har et korps av overleger med uvanlig grad av mot og integritet som derfor har satt saken på spissen, mens ansatte andre steder er feigere og mer konfliktvegrende?

Flere uunværlige på den internasjonale arena?
Det er selvsagt interessant hvorvidt Ingebrigtsen omplasseres, og i tilfelle hvordan. Kanskje han også plutselig vil vise seg uunnværlig på den internasjonale arena? Eller kanskje statsråd Høies eventuelle inngripen i større grad vil skje via skjulte "signaler" nedover i RHF-systemet? Som leder sitter Ingebrigtsen tross alt ett hakk lavere i hierarkiet enn Mikkelsen gjorde; gjennom foretakssystemet har man helt bevisst gjort den formelle veien lang mellom statsråd og sykehusdirektør. Høie kan bli nødt til å gjøre noe hvis den politiske belastningen blir for stor, men samtidig vil han trolig være nøye med å skjule sine spor slik at det vil fremstå som det er Helse Nord og UNN-styret som står bak de grepene som eventuelt blir tatt.

Mer interessant er det hvem som evt. blir Ingebrigtsens etterfølger. Der er det nok klokt å ikke ha for store forventninger. For igjen å trekke parallellen til Helse Sør-Øst: Så lenge Mikkelsen satt, personifiserte hun på sett og vis vanstyret. Etter hennes sorti er det knapt noen som husker hva sjefen heter, så anonym er han, men politikken er akkurat den samme. I Helse Nord kan vi på samme måte risikere at en leder som rett nok har vist seg autoritær og egenrådig, men som tross alt tør å stikke hodet frem og stå for sine meninger, blir skiftet ut med enda en grå og usynlig byråkrat som fører samme politikk.

Lederskapet i norske sykehus må redefineres
Vi må få tilbake lederne som forstår at de menneskelige faktorene avgjør hvor gode sykehus vi har. Det viktigste sykehuset leverer er kontakten mellom pasient og behandler Det er der helsetjenestene gis, og det er med utgangspunkt i dette at sykehusene må ledes.

Derfor vil det heller ikke bli noen bedre sykehuspolitikk dersom Bent Høie avskaffer de regionale helseforetakene (som han har lovet) og erstatter dem med ett nasjonalt foretak styrt etter samme ideologi og med ledere av samme karakter. Samme uskjønne blanding av business, byråkrati, stordriftsovertro og manglede lydhørhet for grunnplanet, bare ispedd mer sentralisme, er neppe noen stor gevinst. Spørsmålet er heller hvor lang tid det tar før stortingspolitikerne innser at ledere som Mikkelsen og Ingebrigtsen ikke primært er problematiske personer, men tvert i mot ektefødte barn av den styringsmodellen som Stortinget selv har vedtatt.

Derfor er konflikten ved UNN av nasjonal interesse.

Kommentarer

 • Åse M Lammethun 11.06.2014 11.01.00

  Håper det blir ein utrensking og omlegging av styreleiinga i helsesektoren så snart som mogeleg.Det er liten sjangse for at vi får ei snarlig omlegging i helsevesenet vist ikkje.

 • Halle J. Falch 10.06.2014 17.28.00

  Tror det er en felles enighet her nord om at nu er det på tide det blir ryddet opp i rotet her. For et vanlig menneske er det vansleliog å forstå at vi som lever i Norge vi blir tatt mindre vare på enn utlendinger. Det er så mye galt i helsevesenet, og når en begynner å bli gammel er det som en føler at en er ikke lengre er verd å koste en krone på når du kommer til lege. Betaler for en time og legen bruker bare 10 minutter. Må selv si at jeg syns det var mye bedre når det ikke var fastleger. I dag tror jeg en stor del av legene har for mange faste pasienter og dermed ikke klarer å ta vare på alle. En annen ting er jo at alt som har funket bestandig skal endres på i dag. Tror de må slutte å bruke så mange bedrevitere å heller bruke det mennesklige vettet.

 • Sjur 10.06.2014 15.22.00

  "Så ber jeg om respekt for at min rolle gjør det komplisert å delta her, slik jeg tidligere har sagt. Det burde jeg ha tenkt bedre igjennom på forhånd. Fortsatt god diskusjon mvh Kristian Fanghol". Det skal diskuteres, men det skal ikke diskuteres. Sitatet over er fra diskusjonsforumet AJA. Der tråkket Informasjonsdirektøren i Helse Nord inn med begge ben før han så smyger seg ut med en stor hale mellom bena. Er det hele en faneflukt fra Fanghols side?

 • Feil 10.06.2014 11.05.00

  Ja, det er mye som kan rettes i norsk helsevesen. Og at vi da trenger ledere som forstår at det viktigste sykehusene leverer er kontakten mellom behandler og pasient, ja det er det vel få som er uenig i. Og at helsevesenet har utviklet elefantsyke der avstanden mellom topp og bunn blir stadig større, er det vel heller ikke så mange som er uenige i. Men medsinen derimot? Der det handler om hvem som skal ha makta. Til å bestemme hva. For man kan lett blande kortene når man kritiserer business, byråkrati, stordriftsovertro og sentralisme samt manglede lydhørhet for grunnplanet. For det trenger ikke være motsetningsforhold mellom å få operative ledere som tar faget og grunnplanet tilbake, samtidig som man bruker styringsmodeller som ikke bare fremmer kvalitet mellom behandler og pasient. Men også effektivitet. Der man behandler flest mulig. Innen for begrensede ressurser. For når Wyller, "drømmer" seg tilbake til gamle dager, til 80 og tidlig 90 tall, før ISF, balansert målstyring og foretaksmodeller så dagens lys, glemmer han lett overskriftene fra den gang ang pasientkøer; i en styringsmodell basert kun på rammebevilgninger der bukken selv styrte hele havresekken. Ja, helt uten innblanding fra øvrigheta forøvrig. Ja, begreper som fristbrudd, liggetid og grenser for epikrisetid, var vel ikke oppfunnet en gang. Den gang. Så slapp legene å bry seg med slike ubehagelige detaljer. Slik at de i stedet kunne konsentrere seg om pasienten. Den heldige. Som haddde fått plass.

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og styreleder i Helsetjenesteaksjonen

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!