Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Torgeir Bruun Wyllers blogg Publisert 2013-08-29

Går helsepersonell i demonstrasjonstog?

Mange vil nok intuitivt svare nei på det spørsmålet. Helsepersonell krummer nakken, legger skuldrene til og prøver å gjøre det beste ut av situasjonen for pasientene. Og hvis rammebetingelsene blir dårligere, løper de enda fortere enn før, besøker enda flere hjemmeboende pleietrengende per time, sitter enda lenger utover ettermiddagen for å skrive alle epikrisene ferdig, eller tar enda tyngre løft alene. Da får de i hvert fall ikke tid eller krefter til å gå i demonstrasjonstog.

Rett nok finnes unntak. Både legene og sykepleierne har en sjelden gang skapt blest ved å gå ut på gater og streder. Men da har det i hovedsak vært for egne lønns- og arbeidsforhold. Vil de gjøre det når parolene ikke i det hele tatt handler om lønn, men om de rammebetingelsene systemet gir for å gjøre en god jobb for pasientene?

Mange sukker over "systemet". Over forvokst byråkrati, rapporteringskrav som fjerner fokus fra pasientbehandlingen, vedtaksomsorgen, svarteperspillet om pasienter mellom sykehus og kommuner, mistroen til fagfolks evne og vilje til å gjøre en god jobb i samsvar med sine faglige standarder. Men er dette bare "kantinefrustrasjon", eller er folk villige til – for en gangs skyld – å gå ut og vise hva de mener?

Det får vi se lørdag 7. september kl 13.00, for da arrangerer Helsetjenesteaksjonen sin punktdemonstrasjon på Eidsvolls plass i Oslo (foran Stortinget).

Parolene er:

Helse og omsorg er ikke industri! Vi vil ha menneskeligheten tilbake. Industriens driftsmodeller passer ikke for helse, omsorg og pleie.

• Plass til alle! Vi krever flere behandlingsplasser i sykehus, sykehjem, psykiatrien og rehabiliteringen slik at retten til helsehjelp blir reell.

Helse og omsorg er et nasjonalt ansvar! Vi krever at helsemyndighetene tar helhetlig ansvar for helse – og omsorgstjenestene og at Stortinget bevilger tilstrekkelige midler. Slutt å skyve problemene over på kommunene og helseforetakene.

La fagfolkene få gjøre jobben sin! Fagfolkene trenger tid med pasientene, og sier nei til dyrt og meningsløst byråkrati.

Betydningen denne markeringen får, vil nok være temmelig avhengig av antall deltakere. Vil helsepersonellet slutte opp? Jeg er meget spent!

Kommentarer

 • Bjørn 02.09.2013 20.06.00

  Hva med å gjeninnføre legesekretærene? De ble erstattet av en "diktafon" som krøller til det legen sier, han blir hun og et latinsk uttrykk resulterte i at legen ble pasientens samboer. Flere leger bruker så mye tid på oppretting, at mange like godt skriver hele blekka selv. For et par år siden måtte overlegene ved Ullevål bære ut søppla selv, for å spare "renholderlønn" brukte man "overlegelønn", men - det er jo forskjellige budsjett. Man må ikke være gal for å jobbe på sykehus, men det kan være en fordel.

 • Leif 30.08.2013 11.13.00

  Omskrevet: - Helse og omsorg er også industri; Med nærmere to millioner behandlinger i året til en prislapp på over 100 milliarderi til helseforetakene må helsesektoren finne seg i og lære av industrien der det er formålstjenlig. Innen områder som krav til standardiserte dokumentasjon, krav om bruk av faget logistikk for effektive pasientstrømmer etc etc.. Utfordringen er heller å finne menneskeligheten i industrielle metoder. Plass til alle: Skal det bli plass til alle må helsesektoren lære det som står i punktet over. Hvis ikke kan de bare pakke sammen når eldrebølgen kommer etter 2020. Helse og omsorg er et nasjonalt ansvar. Ved å samle alt under en statlig paraply ved å bevilge såkalt NOK midler mister man fokus på effektivisering slik at helsesektoren etterhvert vil sluke en stadig større del av den totale budsjettkaka. La fagfolkene gjøre jobben sin; Det er et viktig prinsipp at man skal la elektrikeren koble i sikringsboksen. Samtidig err helsesektoren en særdeles kompleks organisasjon der man har lett for å gå i en felle dersom det er bare en type fagfolk, dvs helsepersonel, som skal bestemme alt. Man bør i mye større grad bruke ressurser på fagfolk innen IT, logistikk, administrative systemer etc. slik at man kan få opp kvaliteten og effektiviteten samtidig som man gir god omsorg og pleie. Da får jeg håpe jeg har provosert såpass at det blir godt fremmøtte på demonstrasjonen. For helsepersonell må gjerne "bråke" bare de vet hva de bråker for. Det vet jeg.

 • Ole 29.08.2013 15.31.00

  Fantastisk! Oppfordrer alle til å delta på dette! Alt helsepersonell med mulighet

 • TURNUSLEGE 29.08.2013 10.52.00

  Jeg savner parolen; fast jobb til leger!

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og styreleder i Helsetjenesteaksjonen

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!