Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Steinar Thoresens blogg Publisert 2019-08-06

Arendalsuka: Helsepolitisk kraftsentrum eller sommerleir for voksne?

Arendalsuka er rett rundt hjørnet. Blir antallet deltakere på høyde med fjoråret vil over 70 000 besøke den lille sørlandsbyen. Den sammenslåtte storkommunen Arendal har omlag 44 000 innbyggere; rundt 20 000 bor i selve byen. Det store «inntrykket» av folk andre uken i august innebærer derfor et velkjent kaos med overfylte hoteller og utleide hus, overnatting i båt og telt og camping hos venner og bekjente.

Arendalsuka ble arrangeret for første gang i 2012 etter inspirasjon fra den svenske Almedalsveckan på Gotland. Lillebror Arendalsuka har nå blitt større enn sitt svenske forbildet. I år er det bebudet mer enn 1 000 arrangement, over 200 stands, et stort antall politikere, aktører fra samfunns- og næringsliv samt mediefolk i tillegg til vanlig politisk interesserte. Det vil foregå utstrakt nettverksbygging og mingling – både dag og natt.

I år preges Arendalsuka av kommunestyre- og fylkestingsvalget som går av stabelen en knapp måned senere. På mange måter virker det som flere og flere ikke ønsker å gå glipp av sørlandsuka. Arendalsuka har på mange måter blitt lobbyistenes festuke. Den som vil skjønne sin samtid bør delta på Arendalsuka, skrev en journalist i Aftenposten i 2016. Svært positivt er det at alle arrangementene er gratis og kun de færreste krever påmelding.

Hva så med helsepolitiske innslag og betydning? De første årene jeg deltok var helse lite framme og helseindustrien nærmest fraværende. Dette har heldigvis forandret seg. I år vil en rekke av legemiddelselskapene være representert med ulike temaer innen helse. Vi ser også at aktørene i stadig større grad arrangerer debatter og møter i samarbeid med andre som pasientforeninger og beslutningstakere, fordi det løfter debattene og høyner kvaliteten på arrangemente. Både Dagens Medisin, LMI, Oslo Cancer Cluster og andre sentrale helseaktører ser verdien av å delta aktivt. Det gjør også helsepolitikerne som prisverdig løper fra møte til møte.

Hva er så de mest spennende helsetemaene for årets program? Jeg har screenet programmet og ser fram til mye interessant som diskusjoner om fremtidens kreftbehandling, kunstig intelligens, legemiddelmangel, innovasjon i helse i Norge, fastlegeordningen og konkrete prosjekter som INSPIRE fra Kreftregeisteret og LMI.

Det er åpenbart at det er interesseorganisasjonene, private aktører og  tildels universitetene som prioriterer Arendalsuka høyest. Det synes også å være en klar Oslo- og Sør-Østlands-dominans.

Et kritisk spørsmål er derfor på sin plass: Er Arendalsuka kun en alternativ møteplass for de samme menneskene hvor man diskuterer de samme temaene – og er enig om det aller meste? Jeg savner et større fotavtrykk fra sentrale beslutningstakere og virkemiddelapparatet som Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementet og Beslutningsforum.

På mange måter har vi en statlig monopolsituasjon innen helse i Norge. Jeg tror vi ville vært tjent med at det offentlige deltok i enda større grad i viktige diskusjoner som nå pågår i Helse-Norge. Jeg savner gode debatter om helseforetaksmodellen, Beslutningsforum sin rolle og konsekvenser av anbudsystemet i Norge hvor også nevnte aktører er tilstede.

Selv om Arendalsuka ikke er perfekt og gjerne kunne videreuvikles, har Arendalsuka blitt en viktig møteplass for nye ideer og tanker. Det er en styrke for demokratiet og samfunnet vårt at sentrale politikere og ledere kan ferdes fritt i en liten norsk by og delta i viktige diskusjoner sammen med samfunnslivet for øvrig og helt vanlige folk.

 

Kommentarer

 • Ellen Nergard 12.08.2019 14.59.58

  Lege

  Det er faktisk mye om helse på programmet for Arendalsuka. Helsepartiet har et par arrangementer, inkludert en debatt om helseforetaksmodellen. Et stort savn er at Norsk Smerteforening ikke er representert. Revmatikerforbundet med tema ‘Usynlig på jobb’ er jo noe. Men i og med at Norge ligger på verdenstoppen med uføretrygding pga muskel- og -skjelett- smerter, bør dette problemet bli med i neste års program. Gode trygdeordninger er IKKE grunnen til verdensrekorden, trass at dette er populær tankegang.

Steinar Thoresen

Steinar Thoresen er Head of Oncology Strategy Nordics and Netherland i Merck. Thoresen er lege med spesialisering i patologi og epidemiologi og har tatt en dokorgrad på brystkreft. Han var tidligere leder for nasjonal kreftscreening ved Kreftregisteret, professor ll ved UiB 1999-2013 og medisinsk direktør i Abbvie frem til våren 2019.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!