Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Hans Torvald Haugos blogg Publisert 2018-10-11

Motivasjonskampanjen - Stopptober 2018

Norges Optikerforbund og Synsinformasjon er stolte over samarbeidet vi har med Helsedirektoratet i røykesluttkampanjen Stopptober. Målet er å motivere røykere til å slutte.

Andre torsdag i oktober - på Verdens Synsdag - passer det å øke oppmerksomheten på skadevirkningene røyking gir på synet og mulighetene som ligger i røykeslutt.

Kun 16 % vet at røyking er skadelig for synet, ifølge YouGov. Få vet at det å stumpe røyken gir bedre syn. Røykekutt er det beste enkelttiltaket for å sørge for bedre syn- og øyehelse i befolkningen.

Ifølge British Medical Journal er det mer effektivt å fortelle røykere at synet skades enn at hjertet lider. Dette gjør røykeslutt til en oppgave også for optikere.

De siste årene har jeg diskutert med ulike helsepersonellgrupper hvor tett og hvor tydelig en kan gi pasienter råd om helse og livsstil. Mange mener at røyking er et tema en normalt bør holde seg unna å kommentere eller diskutere. Det hører privatlivet til.

Dette er jeg uenig i. Jeg mener at helsepersonell skal gi råd og hjelp slik at vi kan forebygge og hindre sykdom i befolkningen. At røykeslutt kan være et sårt tema for mange skal jo ikke hindre at helsepersonell på en god måte skal kunne vise omtanke og gi informasjon som kan flytte motivasjonspunktet for å tenke på røykeslutt!

Stopptober er en 28-dagers masseoppfordring om å slutte med røyk og snus. Helsepersonell, kommuner og frisklivssentraler oppfordres til å bruke anledningen til å ta opp røykeslutt. Dersom man kommer gjennom de 28 første dagene uten røyk, har man fem ganger så stor sjanse for å lykkes i å slutte for godt. Helsedirektoratet har egen nettside: Slutta.no, er på Facebook, har egen app for de som ønsker å slutte og en chat-robot som kan hjelpe til i vanskelige stunder.

I løpet av oktober møter norske optikere nært 25 000 mennesker som røyker daglig eller av og til. Klarer optikeren å motivere noen av disse til å slutte å røyke er dette et godt bidrag til bedre øyehelse. Røykeslutt bidrar til bedre liv.

Forskning har avdekket sammenhengen mellom syn, øyesykdommer og røyking. Tallene tale er klare: øynene og synet skades av røyking. Røyking gir blant annet:

 • 3 til 4 ganger risiko for maculadegenerasjon (forkalkning)
 • Dobbel risiko for grå stær (katarakt)
 • Dobbel risiko for betennelse i vevet i øyet
 • Dobbel risiko for tørre øyne
 • Økt risiko for ulike hornhinnetilstander og forsinket sårtilheling på øyet
 • 2 til 3 gangers risiko for thyroid-sykdommer som kan gi hevelse rundt øynene, dobbeltsyn og utstående øyne
 • Røyking øker risikoen for å få diabetes. Nært alle med diabetes får følgesykdom i øyets netthinne som kan svekke synet eller gir fullstendig synstap

Gjør bevisste valg og hjelp andre å ta vare på menneskets viktigste sans – synet.

Start i dag – på Verdens Synsdag!

Kommentarer

Hans Torvald Haugo

Hans Torvald Haugo er generalsekretær og fagsjef i Norges Optikerforbund og Synsinformasjon. Han har bred arbeidserfaring som optiker og har i hele sin kliniske karriere jobbet tverrfaglig innen øyehelsefaget.

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!