Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Hans Torvald Haugos blogg Publisert 2018-06-07

Nav skaper Nav-ere

Nesten alle blinde og synshemmede ønsker å arbeide, men fire av ti jobber ikke. Nav leder dem ut i uførhet.

Opinion har via Norges Blindeforbund kontaktet 99 unge synshemmede fra 23 til 36 år og spurt om de er i jobb eller er uføre, og sett på deres oppfølging fra Nav. På tross av at unge synshemmede og blinde har høyere utdanning enn snittet i befolkningen, er det hele fire av ti som ikke er i jobb. Dette til tross for at 97% av de spurte ønsker å være i jobb.

Et sjokkerende funn fra Opinion er at halvparten av de unge uføre forteller at det var Nav som foreslo at de burde søke uføretrygd. Nav som skal sørge for at samfunnshjulene snurrer - bidrar aktivt til at det blir rusk i maskineriet. Nav står på slik at unge mennesker ikke går på jobb slik de ønsker seg.

68% av disse unge synshemmede har søkt om uføretrygd innen de er 25 år. NavV skal - tragisk nok - få skryt for rask saksbehandling, da nær fire av fem av disse har fått innvilget søknaden sin innen de fyller 26.

Mikael Bentsen er synshemmet. Han er 28 år og ufør. Mikael ønsker å være i jobb. Han forteller at han på videregående fikk dårlige råd som påvirker hans mulighet til å være i arbeid. Mikael ble anbefalt å søke fritak i fag. Fritakene har gjort det vanskelig å få gjennomføre videre utdanning. Et valg han ikke forstod konsekvensen av da han takket ja til tilbudet.

Mikael begynte å tilnærme seg arbeidslivet via arbeid innen TV og radio, i samarbeid med Nav. Dette var en yrkesvei han følte kunne bli en del av hans fremtid. Etter to år var Nav tydelige. Følgende forslag kom på bordet: sosialstønad eller uføretrygd. Som 22-åring følte Mikael seg presset til å forlate en jobb og en yrkesvei han ivret for. Som ufør var han på en måte sikret. Han opplevde dette mer som et pålegg enn et valg.

Mikael sier rett ut at han føler seg utdannet til å bli ufør.

Jeg synes det er rart hvis det å være blind eller synshemmet gir deg et stempel i Nav-systemet der det står «udugelig». Hvis det er slik Opinion viser til – at halvparten av de blinde eller synshemmede anbefales å søke seg vekk fra rollen som arbeidstaker i samfunnet, er dette et tap for den enkelte og for fellesskapet som vi ikke har råd til.

Det er en logisk brist: blinde og synshemmede klarer å utdanne seg. De er bedre utdannet enn gjennomsnittet i befolkningen. Men de klarer ikke å jobbe. Er dette et tegn på at utdanningene er flinke til å tilrettelegge for synshemming og at arbeidslivet ikke er det?

Å være blind eller synshemmet er ikke det samme som å være arbeidsufør.

Kommentarer

Hans Torvald Haugo

Hans Torvald Haugo er generalsekretær og fagsjef i Norges Optikerforbund og Synsinformasjon. Han har bred arbeidserfaring som optiker og har i hele sin kliniske karriere jobbet tverrfaglig innen øyehelsefaget.

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!