Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Fred Hatlebrekkes blogg Publisert 2017-04-24

Prioriteringsutvalg uten fysioterapeut - et utvalg uten legitimitet?!

Rett før påske nedsatte Helse- og omsorgsdepartementet et utvalg som skal se på prioriteringene i kommunehelsetjenesten. Sammen med Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin gikk jeg på torsdag ut i Dagens Medisin med sterk kritikk av utvalgets sammensetning, der ingen av utvalgets medlemmer møter pasienter i det daglige. Det vil si et praksisfjernt utvalg.
 
Fysioterapeuter burde selvsagt være representert i dette utvalget, når man vet at det bare innenfor avtalefysioterapi behandles over 450.000 pasienter årlig. Som helsepersonell skal avtalefysioterapeut, akkurat som fastlegene, på selvstendig grunnlag prioritere sine henvendelser ut fra en konkret vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. Prioritering forutsetter også en vurdering av den totale kapasiteten hos den enkelte fysioterapeut. Og ikke nok med det fysioterapeuter vil - gitt at Stortinget gir sin tilslutning til forslagene til lovendringer som framkommer i Prop. 71 L(2016-2017) - igjen bli en lovpålagt tjeneste sammen med leger og sykepleiere fra 2018. Da blir det merkelig at fysioterapeuter ikke er representert i utvalget, når dette ellers hovedsaklig består av sykepleiere og leger.
 
På torsdag uttalte statsekretær Anne-Grethe Erlandsen at de ikke ville endre sammensetningen i utvalget. De snudde likevel - og har utpekt Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin. Jeg støtter Brelins inntreden i utvalget fullt ut, men er svært skuffet over at snuoperasjonen ikke gjelder for fysioterapeuter. Det bør det også ryddes plass til!
 

Kommentarer

Fred Hatlebrekke

Fred Hatlebrekke er forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund. Han er  opptatt av organisering og finansiering av fysioterapitjenestene som bidrar til  hensiktsmessig bruk av fysioterapeuters kompetanse, høy kvalitet på tjenestene og et likeverdig tilbud til befolkningen.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!