Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Fred Hatlebrekkes blogg Publisert 2015-05-07

Enklere vei til fysioterapeut

Helseministeren har i dag lagt frem primærhelsetjenestemeldingen. Det er mange gode forslag og interessante analyser her. Det at fysioterapi, sammen med en del andre helsetjenester, igjen skal bli en lovpålagt del av kommunehelsetjenesten er virkelig gledelig. Forslaget om direkte tilgang til fysioterapeut har også naturlig nok fanget min interesse – dette er en pasientreform.


For pasienter med akutte muskel- og skjelettplager er det en stor fordel å komme raskt til fysioterapeut som kan undersøke, vurdere, gi råd og behandling. Dette kan bety kortere smerteperioder, kortere sykefravær og sannsynligheten for at en akutt plage utvikler seg til å bli langvarig, reduseres.

Pasienter med kroniske lidelser, som for eksempel revmatikere, har behov for fysioterapi i perioder. Fysioterapi bidrar til at de kan leve aktive liv. Disse pasientene kjenner selv godt når de har behov for fysioterapi – og for dem er det helt unødvendig å måtte ta omveien om legen for å få den behandlingen de trenger.

Pasienter kan i mange land allerede gå direkte til offentlig finansiert fysioterapeut uten henvisning. Direkte tilgang til fysioterapi finnes dessuten allerede i Norge, men har inntil nå ikke vært offentlig finansiert. Et unntak har vært manuellterapeuter, som er fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi. De har siden 2006 kunnet ta i mot pasienter direkte uten henvisning.

Erfaringene med direkte tilgang fra andre land er positive og det vises til kortere sykefravær, kortere smerteperioder, færre behandlinger, kortere ventetid, færre henvisinger til spesialist og røntgenundersøkelser, frigjøring av legenes tid og fornøyde pasienter. Dette betyr at direkte tilgang også er et kostnadseffektivt tiltak, både for pasientene og for helsevesenet.

Direkte tilgang er uproblematisk fordi fysioterapeuter i sin grunnutdanning tilegner seg nødvendig kompetanse i å undersøke, vurdere og diagnostisere pasienter med muskel- og skjelettlidelser. Studier fra andre land viser at fysioterapeuter leverer effektiv og sikker helsetjeneste i rollen som førstekontakt for pasienten. Internasjonale studier viser at det er liten fare for feilvurderinger, og det er liten eller ingen risiko for at fysioterapeuter overser alvorlig sykdom. I tillegg er det svært få pasientskader knyttet til fysioterapibehandling. Fysioterapeuter vet når de skal behandle og når lege bør kontaktes. God kommunikasjon og samhandling mellom lege og fysioterapeut vil fortsatt være svært viktig for å sikre gode pasientforløp.

I 2013 behandlet fysioterapeuter med driftstilskudd om lag 450 000 pasienter. Dette forslaget fra helseminister Bent Høie er i tråd med intensjonen om «pasientens helsetjeneste», ved at han nå gir disse mulighet til selv å velge. For pasientene betyr det at en unødvendig omvei blir fjernet. For oss fysioterapeuter innebærer det at vi har oppnådd full anerkjennelse for vår kompetanse i å vurdere pasienter med muskel- og skjelettlidelser selvstendig.

Kommentarer

 • Eliza 17.12.2015 17.11.26

  Se5 ut som en herlig tur igjen! He5per irndelig bekkenet ditt blir varig bedre. Ikke godt e5 ge5 med i se5 mange e5r. Tipset Ann Lise pe5 jobb om Bente, hun hadde ogse5 bekkenproblemer!Me5 bare si at jeg fikk UTROLIG mye fint fra Papirloftet i dag. Se5 fornf8yd!! Masse fine blomster, stempler og papirer. Se5 me5tte jeg ogse5 bestille fra Scrapp og Lapp i dag. Se5 ne5 sprakk budsjettet se5 det sang etter....He5per pe5 kurs neste uke. Gir en lyd med en gang jeg hf8rer noe.Klem fra Rita

 • Lege 3 16.05.2015 15.19.00

  Jeg tror ikke dette er en god ide så lenge det er slik så stor mangel på fysioterapitilbud til kronisk syke, uføre, eldre og funksjonshemmede. Da vil de friskeste og mest ressurssterke pasientene gå rett til fysioterapeut og i enda større grad ta plassene fra de som faktisk er sykest, nemlig de som er så syke at de er uføre og kronisk syke.Når det er en slik underdekning av kompetente fysioterapeuter, trenger vi legene til å sile vekk de friskeste pasientene med de spisseste albuene. Jeg har et inntrykk av at enkelte fysioterapeuter helst vil behandle idrettsutøvere med overtråkkede ankler, meniskskader o.l. som går fort- og hvor det venter medaljer. Hvis det blir flere og mer kompetente fysioterapeuter blir det noe annerledes- for da får også de kronisk syke og uføre slippe til. I dag får de ikke stå i kø, heller. En del av disse pasientene mister faktisk førerkortet og bevegelsesfriheten sin fordi de ikke får kompetent fysioterapi: De må helt unødvendig bruke b-preparater som gjør at de mister førerkortet. Med fysioterapi holder de seg innenfor lovlige grenser av medisiner. Dette er medisinsk uforsvarlig og dypt uetisk og urettferdig. De samme pasientene blir bedt om å reise ut i skogen og gå turer for å holde seg så mobile som mulig: Hvordan- når de har blitt fratatt førerkortet pga. mangel på behandling? Jeg håper NFF står på for å øke fysioterapidekningen, ev. avvikle denne ordningen med driftstilskudd som gjør, at kronisk syke med lav NAV-ytelse ikke får hjelp.

 • skjerpings 15.05.2015 00.24.00

  Uff da Hatlebrekke. Forstår NFF hvordan dere marginaliserer egen meningsberettigelse med lettvinte utspill som dette? Dette er venstrehåndsarbeid. Ikke gjennomtenkt og med en rekke påstander uten dokumentasjon

 • Oppgitt lege 11.05.2015 20.17.00

  Er du klar over hvor lange køer det er, og hvor håpløst det er at f.eks. de dårligste ryggpasientene i arbeidsfør alder, ikke kommer i jobb pga. mangel på kompetente manuell- og fysioterapeuter? Her er det glimrende fysioterapeuter - de aller beste - som må drive helprivat og ikke får refusjon, og pasientene får ikke behandling fordi det blir for dyrt, de trenger pasienttransport som er knyttet opp imot refusjon osv.. I mellomtiden har fysioterapeuter som legger varmepakker på ryggen til pasientene, sugerør i statskassa. De stakkars pasientene må vi "dope ned" mens livet deres passerer- ulevd og og på NAV-ytelser. Jeg vet ikke hva fysioterapiforbundet har gjort for å få slutt på dette- at det er en underdekning av fysioterapeuter. For pasientene hadde det vel for en del vært best om de fikk velge den mest kompetente fysioterpeuten/MTen for deres tilstand- og at refusjonen fulgte pasienten. Eller så må antall driftstilskudd og krav til kompetanse øke. Folk lider. Dere er faktisk EN VIKTIG YRKESGRUPPE som kan gjøre stor forskjell for menneskers livskvalitet. Det er bedre for pasientene og samfunnsøkonomien med jevnlig behandling og trening enn medikamenter med komplikasjoner på sikt, kompliserende tilstander til muskel-skjelett-tilstander,dårlig livskvalitet og uførhet.

 • Doktor 2 11.05.2015 10.42.00

  Det er greit at pasientene i enkelte tilfeller vil velge å dra rett til fysioterapeut. Men hoveproblemet her er mangel på kompetente fysioterapeuter i kommunene, og spesielt at kronisk syke og eldre skvises ut og ikke får den behandlingen de har krav på. Det er mulig at dette føles bra for fysioterapeutene, men si det til pasientene som blir avvist- uten annen grunn enn at de har vært uheldige og blitt kronisk syke- eller eldre med årene.

 • Lege 2 08.05.2015 12.06.00

  Fysioterapeutene vår en anerkjennelse, men hva med pasientene som ikke har tilgang til kompetent fysioterapihjelp. Som kollega skriver, er det fysioterapeutene som utgjør flaskehalsen. Vi får masse merarbeid og må gi de stakkars pasientene sterke medisiner med mye plagsomme - og kostbare - bivirkninger fordi de ikke får tilgang til kompetent fysioterapi. Det å fjerne henvisningen hjelper ikke når pasientene ikke får tilgang, likevel.

 • MVH lege 07.05.2015 15.31.00

  Hei, nå er jeg en veldig interessert lege. Her i kommunen har fysioterapeutene og manuellterapeutene utgjort flaskehalsen. Det er ikke nok driftstilskudd, og driftstilskuddene har blitt fjernet i takt med at antall pasienter med behov for hjelp har økt. Mennesker med kroniske sykdommer, og spesielt de som er sykest og derfor er uføre, har til og med blitt nektet å stå på venteliste hos fysioterapeutene. Og har de stått på en liste, så har den vært av mange måneders varighet. Det er en del pasienter som også må ha nærmest kontinuerlig behandling for å ha så god funksjon som mulig, ev. for å komme tilbake til yrkeslivet. De får likevel ikke tilgang hos fysioterapeutene. Jeg forstår at fysioterapeutene har vært presset- at de skal ha fått beskjed om bare å ta inn de som er arbeidsføre eller som ikke er uføretrygdet, men det får være grenser til å gå politikernes ærend. Vi har savnet tydeligere protester lokalt og sentralt- og bruk av media. Jeg har ikke fått sett nærmere på det du omtaler her, men betyr dette at pasienter kan gå fritt til hvilke fysioterapeuter/manuellterapeuter de vil, og at driftstilskuddsordningen skal avvikles? Eller vil det bli muligheter for refusjon uavhengig av driftstilskudd? Hvis ikke tilgangen til fysitoerapeuter med dekning fra det offentlige )og muligheter for pasienttransport øker), hjelper det lite at pasientene kan gå direkte til fysioterapeut uten henvisning- hvis det ikke er kapasitet. Håper du har anledning til å svare, Hatlebrekke.

Fred Hatlebrekke

Fred Hatlebrekke er forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund. Han er  opptatt av organisering og finansiering av fysioterapitjenestene som bidrar til  hensiktsmessig bruk av fysioterapeuters kompetanse, høy kvalitet på tjenestene og et likeverdig tilbud til befolkningen.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!