Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Eddy Kjærs blogg Publisert 2019-11-14

Legemiddelmangel svekker livskvaliteten

Pasientenes stemme er den minst hørbare i den politiske debatten om legemiddelmangel. Og det er pasientene som lider mest.

Skal vi løse legemiddelmangelkrisen og hjelpe pasientene, er det ikke nok å si at «problemene er i utlandet». Vi må tørre å være mer offensive. Hvorfor er pasientenes stemme så lite prioritert i den offentlige debatten, og hvorfor er man ikke samlet sett mer opptatt av å finne tiltak som løser problemet fremfor å redusere det?

Stoffskifteforbundet taler pasientenes sak, og mener derfor at tiltak som reduserer legemiddelmangel ikke i stor nok grad forebygger en legemiddelmangel, og at mer kan gjøres med strukturelle endringer nasjonalt. For det er pasientene som uansett er den lidende part.

Kjernen av tiltak

Stoffskifteforbundet mener det er for lite offensivt å satse på for eksempel et bedre rapporteringssystem når mangel oppstår. Et bedre rapporteringssystem er vel og bra, men det løser ikke legemiddelmangelsituasjonen. Det blir ikke flere medisiner av at man rapporterer bra. Systemet er sårbart og rammer pasienten. Pasienten går enten tomhendt hjem fra apoteket, får medisinen sin i en annen dose eller en erstatningsmedisin med mulige andre bivirkninger. Pasienten utsettes for en unødvendig usikkerhet i hverdagen, hvor faste rutiner og forutsigbarhet er vesentlige faktorer for en best mulig livskvalitet.

Våre undersøkelser viser at 62.000 stoffskiftesyke i Norge kan være rammet av legemiddelmangel. Totalt 26 prosent av våre medlemmer svarer i en ny medlemsundersøkelse at de er rammet av legemiddelmangel. 7 prosent måtte gå tomhendt hjem fra apoteket, 9 prosent fikk erstatningsmedisin og 10 prosent svarte at de fikk den medisinen de pleier å bruke, men i en annen dose.

Vi bør heller satse på forebyggende strukturer mellom lege, apotek og pasient. Vi må inn i kjernen av tiltak som forebygger på nasjonalt nivå fremfor å peke på produksjonsproblemer i Kina og India. Vi trenger en verktøykasse for både lege, pasient og apotek som ivaretar pasientsikkerheten.

Vi trenger flere legemidler med samme virkestoff, slik at vi ikke er avhengig av én produsent alene som i dag. Et økt mangfold av medisiner vil bidra til økt individuell behandling, slik at rett pasient mottar rett medisin.

Mer kunnskap til fastlegene

Det er etablert nasjonale faglige retningslinjer eller pakkeforløp for en rekke sykdommer. Når det gjelder stoffskiftesykdommer som rammer totalt 236.000 nordmenn, finnes hverken retningslinjer eller pakkeforløp. Eller noen form for et normerende dokument for behandling. Det eneste som kan legges på bordet er en endokrinologisk veileder som er skrevet av spesialister som ikke i særlig grad møter stoffskiftepasienter.

For den største pasientgruppen, lavt stoffskifte som rammer 212.000 nordmenn, er det rundt 50.000 som ikke responderer optimalt på standardbehandling. Denne store pasientgruppen har kun én standard behandling; Levaxin, med/uten tilleggsmedisinen Liothyronin. De må derfor gjentatte ganger oppsøke sin fastlege. Dette er en ekstra belastning for fastlegens pressede arbeidshverdag.

Stoffskifteforbundet mener derfor det er på høy tid med et normerende dokument for behandling av stoffskiftesykdommer tilsvarende nasjonale faglige retningslinjer for fastleger i primærhelsetjenesten. Det stilles store krav til kunnskap hos fastlegene om mange forskjellige sykdommer, og det er ikke realistisk at alle har samme kunnskap om kompliserte problemstillinger.

Stoffskifteforbundet mener at pasientene ofte ikke får god nok behandling og at legene ikke får de nødvendige verktøy for å gi denne pasientgruppen best mulig, individuelt tilpasset behandling.

Om vi skal løse legemiddelkrisen, er det på tide at vi i større grad diskuterer tiltak som faktisk hjelper pasientene, ikke bare reduserer problemet.

Kommentarer

Eddy Kjær

Eddy Kjær er generalsekretær i Stoffskifteforbundet, hovedstyremedlem i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og varamedlem i Atlas-alliansen. Stoffskifteforbundet er frivillig interesseorganisasjon som jobber for økt faktabasert kunnskap om stoffskiftesykdommer i samfunnet.

Nyheter fra startsiden

Post ASCO 2021

DMTV: Her finner du oversikten over alle kongressvideoer!

På de nye DMTV-sidene finner du alle sendingene fra ASCO 2021 og tidligere kongresser.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!