Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Christopher Elnan Kvistads blogg Publisert 2016-10-28

Forslag til ny spesialistforskrift – Drift framfor spesialisering

 

«Å sikre tilstrekkelig kvalitet og omfang av teoretisk undervisning for leger i spesialisering kan være utfordrende i en presset driftssituasjon». Denne setningen oppsummerer de 140 sidene om forslag til ny spesialistforskrift som Regjeringen før sommeren sendte ut på høring. Løsningen som legges fram er at utdanning må vike til fordel for drift. Med forslaget som ligger til grunn vil sykehusene bevege seg bort fra å være kunnskapsbedrifter til å kunne bli rene produksjonshaller.

Det er ingen tvil om at spesialitetsstrukturen er moden for revisjon og forbedring. Medisinen har de senere årene gått gjennom en rivende utvikling. Diagnostikk og behandling er mer avansert enn noen sinne og spesialisthelsetjenesten har i økende grad blitt spesialisert. Kravet til kunnskap er enormt. Derfor er en god utdanning av framtidens legespesialister av avgjørende betydning for morgendagens helsetjeneste og det er på høy tid med en ny forskrift som kan danne grunnlaget for dette.

Krav til kvalitet fjernes

Det har derfor blitt knyttet store forventninger til Regjeringens forslag til ny spesialistforskrift. Dessverre gir forslaget som foreligger sterk grunn til bekymring. Eksisterende krav til utdanning og utdanningsinstitusjoner blir foreslått fjernet og deregulert til fordel for større fleksibilitet til arbeidsgiver. Dette synliggjøres gjennom Regjeringens forslag om å:

 • Fjerne obligatoriske krav til læringsaktiviteter, f.eks obligatoriske kurs.
 •  
 • Fjerne krav om at LIS skal ha fortløpende supervisjon av overlege som er spesialist i faget
 •  
 • Fjerne krav om utdanningsutvalg ved utdanningsstedene
 • Fjerne krav om maksimalt to leger i spesialisering per overlege med spesialistgodkjenning
 •  
 • Fjerne minimumskravet til omfanget av internundervisning, som per i dag er to undervisningstimer per uke
 • åpne for at LIS kan ha veileder som er ansatt i en annen utdanningsvirksomhet

 

Hva vil skje?

I stedet hevder Regjeringen at utdanningen skal ivaretas ved «at virksomheten skal dokumentere at pasientgrunnlaget, faglig og akademisk kompetanse (inkludert antall spesialister), medisinskfaglige aktiviteter og forskningsaktiviteter er tilstrekkelige i forhold til læringsmålene virksomheten kan tilby og antall leger i spesialisering som er ansatt i virksomheten». Vi som jobber med linoleum under kloggene og til daglig kjenner på økonomipresset i sykehusene skjønner hva ordet «tilstrekkelig» innebærer i denne sammenheng. Jo, minimumsløsninger på alt som går på utdanning og maksimalt fokus på inntjening. I praksis vil høringsforslaget derfor kunne innebære følgende:

 • Uten obligatoriske krav til læringsaktiviteter vil det bli vanskeligere for den enkelte LIS å kunne dra på relevante kurs. I stedet vil en større del av undervisningen skje foran egen PC gjennom mer «moderne pedagogiske metoder» som e-læring og web-baserte kurs. Dette er mer kostnadseffektivt for avdelingen ettersom det erstatter dyre kurssamlinger.
 • Supervisjon av LIS vil bli gitt av andre LIS og ikke lenger av erfarne overleger. Det vil være bedre for driften at disse overlegene i stedet får flere pasienter på poliklinikken enn å bruke tid på opplæring.
 •  
 • Utdanningsutvalgene fjernes. Ansvaret overtas av ledelsen som på grunn av stramme økonomiske føringer i årets budsjett dessverre må se seg nødt til å nedprioritere utdanningsposten i år (vi har imidlertid tro på at neste års budsjett vil kunne ha rom til å prioritere dette sterkere).
 •  
 • Internundervisningen må sløyes til fordel for utvidet poliklinisk virksomhet. De nyeste medisinske oppdateringene innen de aktuelle fagfeltene må man kunne forvente at legene kan lese om selv. Helst utenfor arbeidstid.
 •  
 • Veiledning vil bli gitt av veiledere ansatt på et annet sted enn der den aktuelle LIS befinner seg. All veiledning til uerfarne LIS skjer gjennom erfarne LIS i stedet for overleger. Dette er kostnadseffektivt ettersom avdelingens overleger dermed kan settes til å prioritere i stedet for å følge med på faglig progresjon og utvikling av LIS.

 

Mange vil si at dette er å sette ting på spissen. Men jeg vil hevde det er god grunn til å hevde det motsatte idet vi nettopp har vært gjennom historiens lengste sykehusstreik fordi Spekter og de regionale helseforetakene finner det naturlig at sykehusleger skal jobbe inn sine egne permisjoner og ferier. Det er få ting som sjokkerer meg lenger når det gjelder kreative metoder for kostnadseffektivitet fra arbeidsgivers side.

 

 Behov for konkrete forpliktelser

Regjeringen argumenterer for at spesialiseringen skal styrkes gjennom mer fokus på utdanningen i den daglige driften samtidig som spesialistutdanningen skal bli et ledelsesansvar. Dette kan være fine tanker på papiret, men med helseforetakenes overordnede fokus på budsjettbalanse og kapasitetspress vil det være naivt å tro noe annet enn at spesialistutdanningen vil bli en salderingspost fra dag èn. Det er godt mulig at dette vil kunne føre til frigjøring av ressurser og dermed økt produktivitet. I alle fall en kort stund. Men på lengre sikt vil det medføre dårligere legespesialister og dermed en dårligere helsetjeneste.

Hvis kvaliteten i dagens spesialisering skal bevares, er det et absolutt behov for tydelige, etterprøvbare og konkrete forpliktelser som ledelsen er nødt til å følge og som ikke kan prioriteres bort eller ned. Dette må Regjeringen forstå og endre på i den endelige utgaven av Spesialistforskriften. Hvis ikke vil forskriften nærmest representere en fallitterklæring for sykehuslegers spesialistutdanning samt for norske sykehus som kunnskapsbedrifter. Og det vil ha skjedd på denne Regjeringens vakt.

Kommentarer

 • Dr Storm 07.12.2016 22.36.12

  Utover å devaluere kvaliteten på tjenesten i Norge, kan dette også ramme norske leger som ønsker seg til utlandet. Utdanningen vil nemlig bli vesentlig anderledes og dårligere enn andre europeiske land og dermed må vi forvente at norske leger ikke lengre kan får jobb i andre EU land uten tilleggseksamen. I de neste saken går Norge baklengs inn i fremtiden

 • moms 30.10.2016 09.45.00

  Over 2 milliard kroner skal ut av helsesektoren og inn i private marked fra nyttår da forsvinner moms fritaket., hvorfor bryr ikke legeforeningene seg om det.?

 • Egel 30.10.2016 00.46.29

  Å fire kravene har aldri vært synonymt med kvalitet

 • C. H. Ynisch 29.10.2016 21.08.27

  Legene: Det kommer til å bli spesialistmangel om noen år. Departement & Direktorat: gjeeeeeesp.... Legene: Det kommer til å bli spesialistmangel om noen år. Departement & Direktorat: ....no' godt til lunsj i dag? Legene: Det kommer til å bli spesialistmangel om noen år. Departement & Direktorat: ........................ Legene: Det kommer til å bli spesialistmangel om noen år. Departement & Direktorat: .........(stirrer demonstrativt ut i luften) Legene: Det kommer til å bli spesialistmangel om noen år. Departement & Direktorat: ....jeg får ikke den "Crazy Frog" av hjernen ennå, jeg ass. Legene: Det kommer til å bli spesialistmangel nokså snart. Departement & Direktorat: ...hva tror du om United i år 'a? Helseforetakene: SPESIALISTER!!!! MANGLER!!! NÅÅÅÅÅ! Departement & Direktorat: KRRRIIIIIISE! KAOS! DEL UT OVERLEGESTILLINGER PÅ GATEN! GJØR NOE! HVASOMHELST! KUTT KUTT KUTT I ALT SOM HAR MED FAG Å GJØRE! SPESIALISTER NÅÅÅÅÅÅÅ!!!!

 • Lars Erik Eggen 29.10.2016 21.01.47

  Fagbedriften skal bli bedre ved at vi er mindre faglig? Ideologisk ser det ut til at vi er på "theory X", homo economicus og "cash is KING" nivå. Sier som min kollega: det ser ut til at vi har glemt menneskene. Det betyr kanskje at ideologien bak må bevisstgjøres og gis bedre alternativer. Hvem kan endre det grunnleggende tankesett og holdninger her? Vi helsepersonell? Media? Forfattere? Heldigvis er det litt mer kunnskap i kommende generasjon ledere. De har økende kjennskap til vitenskapelig tenkning, etikk (kom i læreboka på NHH i 2003) og menneskepsykologi. Om vi ikke vinner så kan vi vente og håpe. Men, vi bør engasjere oss alle mann: pasient, menigmannen og kvinnen. Start med å lese Slagstad sin kronikk "Helsefeltets strateger".

 • Ung lege 29.10.2016 12.21.14

  Det vi ser, er at under en høyre/frp regjering samles all makt i helseforetakenes "politbyråer", som har utrustet seg med kommunikasjon ( les propagandaavdelinger) Løgn og sverting er en de av kommunikasjonsstrategien. De ansatte fratas grunnleggende rettigheter som streikretten og den kollektive forhandlingsretten. Jeg tror flere vil innse at vi har en regjering som undergraver spillereglene i et liberalt demokrati.

 • lege 29.10.2016 10.12.19

  ha ha , enig med deg under... er mange leger som nyorienterer seg i det politiske landskapet for tiden!

 • Sykehus lege. 28.10.2016 21.31.15

  Nåja, dette er jo bare en måte for å få privatisert sykehusene på. Ingen dum ide. La pengene følge pasienten, så kan man la det private overta. Billigere og kjappere løsning. Der trenger man jo ikke å utdanne folk, eller måtte håndtere komplikasjonene ved brystimplatene, eller alle de ikke indiserte menisk eller skulder operasjonene. Jeg har vært høyre mann i alle år, men nå får de f'nden meg rulle inn sin privatiseringsiver. Det partiet som går for Scotland modellen får min stemme ved neste valg. Om det skulle bli gud forby RØDT, så de har ihvertfall mer integritet enn Høyre og AP for tiden.

 • Utrolig 28.10.2016 20.27.57

  Dette er jo fullstendig galematias! Det kommer jo til å bli store forskjeller i kompetansen til legene, alt etter hvor god økonomi og ledelse arbeidsplassen har. Er helt for effektiv drift, men i denne betydning betyr det antall pasienter som blir behandlet, og ikke kvaliteten på behandlingen. Men dette er vel underordnet i tellesystemet til økonomene og de blå. Stå på og skrik høyt! Ellers havner dere i samme situasjon som annet helsepersonell, der en heldig person i avdelingen får dra på kurs hvert 5 år, og så får en time til å dele kunnskapen med kolleger, hvis tilfeldigvis ikke har annet å gjøre akkurat den timen.... SPEISIALISThelsetjeneste??

 • Egel 28.10.2016 18.45.00

  Lite lystig lesing, vet ikke om æ skal grine eller le. Det er jo ikke lenger noen uavhengighet i systemet, trenger ikke å rakett forsker for å se en røde tråd i alt som skjer i helsevesenet. Hvem står bak alt dette oppgulpet? Hvem er det som raserer helsevesenet? Hvem lider tilslutt, jo pasienten, jeg synes Høie sa han skulle lage pasientenes helsevesen og ikke byråkratene/ledelsens helsevesen. Hørte æ at vi er et demokratisk land? Langt ifra, dette er et diktatur. Oppgitt, må nok vurdere den å hiv mæ på skolebenken igjen for æ blir rett og slett oppgitt og kvalm av hva de som æ ikke vet er får til

 • Ung lege 28.10.2016 18.11.42

  Spekter tror arbeidsgivver har ansvaret for pasientbehadlingen og ikke legene ref Brattens Ledertrøya er ikke på deling. De ønsker også all makt når det gjelder utdanning og godkjenning av spesialister, ref spekters høringsutalelse om spesialisutdanningen. Det naturlige da må jo være at helsetilsynet avskaffer administrative sanksjoner i form for eks av advarsel og autorisasjonstap mot indidividuelle helsearbeidere, og kun har sanksjoner på system-nivå. Dette kommer selfølgelig aldri til å skje. I spekters drømmeverden sitter legene med ansvaret, mens økonomer og direktører har makten. Spekter et en destruktiv og virkelighetsfjern organisasjon. Kjære regjering; våkn opp!

 • Doc 28.10.2016 16.04.18

  Nå er det opp til legene å gi sitt bidrag til regjeringsskifte om ett år. Toppe som helseminister!

 • Sykehuslege 28.10.2016 15.46.13

  Trist lesing, men den blå-blå regjeringen har jo vist sitt sanne Spekter-ansikt under legestreiken også. Her er det åpenbare paralleller til lokførerne som nå streiker for å få tariffestede krav til utdanningen for å ivareta sikkerheten, mens Spekter kjemper iherdig i mot!

 • Sykehusansatt 28.10.2016 15.32.11

  Nasjonale krav skal det selvfølgelig være. Og de bør være tuftet på internasjonale erfaringer. Spørsmålet nå er først og fremst hvem som skal utforme kravene og ikke minst hvem som skal sørge for at de følges. Det er ikke gitt at en ordning utformet av myndigheter og arbeidsgiver, hvor fagprofesjonen er satt på sidelinjen med alle de andre, er det beste for faget. Selv om det helt sikkert gir mer effektiv drift. Men hva hjelper effektiv drift om ikke kompetansen er god nok? Det er jo til syvende og sist kompetansen hos helsepersonell som er forskjellen på liv og død i helsevesenet.

 • Feil 28.10.2016 14.52.25

  Innen alle utdanningsområder må det være nasjonale dokumenterte mål, standarder, karakterer og krav, på samme måte som det må være det i hvert fag, uavhengig av intern organisering og ledelseslag....

 • Doktordama 28.10.2016 14.00.17

  Hør, hør! Regjeringens forslag til spesialistforskrift vil medføre en betydelig svekkelse i utdanningen av norske spesialister, og atpåtil ønsker Spekter å svekke det enda mer! Det er ikke rart at leger ikke stoler på festtalene og lovnadene om at bare utdanning "forankres i ledelsen" kommer alt til å gå så bra. Vi vet hvem vi har med å gjøre... Spekter ønsker å korte ned tid til spesialitet, definere hva som kreves for å bli spesialist og sette ut utdannelsen av LIS til avtalespesialister. Alt for å spare penger uten å bry seg om at det vil rasere spesialistutdanningen. Vi må ha nasjonale krav til hva som kreves for å bli godkjent spesialist i et fag, vi kan ikke forholde oss til en ullen O-fagsoppgave som det regjeringen har presentert.

Christopher Elnan Kvistad

Christopher Elnan Kvistad er legespesialist og postdoc ved Nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus og har doktorgrad innen nevrologi. Han har tidligere vært forskningsansvarlig i styret i Yngre legers forening og foretakstillitsvalgt for de yngre legene i Helse Bergen.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!